Quy chế Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Quy chế Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

18-01-2016 12:58:36 PM | Chuyên mục: ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ngày 05 tháng 10 năm 2015 BCH Đảng bộ ban hành Quyết định số 100-QĐ/ĐU Quy chế làm việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Quy chế ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Quy chế ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

18-01-2016 12:49:04 PM | Chuyên mục: ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ngày 16 tháng 06 năm 2017 Ban chấp hành Đảng bộ trường ban hành Quyết định 56-QĐ/ĐU Điều chỉnh, bố sung Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Nhiệm kỳ XV (2015 – 2020)

Văn phòng Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14-03-2014 01:07:46 PM | Chuyên mục: ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Các chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Địa chỉ: Phòng A1-1001 Tòa nhà trung tâm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Số 1, Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

BCH Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Sơ đồ tổ chức Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

14-03-2014 12:54:13 PM | Chuyên mục: ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Truyền thống Đảng bộ trường

Truyền thống Đảng bộ trường

28-09-2013 01:06:50 PM | Chuyên mục: ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Gần bốn mươi năm qua, Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (ĐHSPKT.TPHCM) đã thực sự phát huy vai trò lãnh đạo của mình; đã đưa nhà trường vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình phấn đấu, trưởng thành và đã tạo cho trường một thế phát triển toàn diện, bền vững.