Sơ đồ tổ chức Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

2014-03-14 12:54:13
| xuanhieu
BCH Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

BCH Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 – 2020
 
 
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ XV (2015 – 2020)


TT Họ và tên Chức vụ Phụ trách mảng công tác Phụ trách chi bộ
1.  Đỗ Văn Dũng Bí thư Phụ trách chung, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ - 10 (Kế hoạch Tài chính),
- 27 (Thiết bị Vật tư)
2.  Lê Hiếu Giang Phó Bí thư Phụ trách chuyên môn,
Văn phòng Đảng ủy,
công tác Đoàn thể
- 01 (Đào tạo + ĐTKCQ),
- 04 (Cơ khí chế tạo máy)
3.  Trương Vĩnh An UVTV Chủ nhiệm UBKT - 03 (Tổ chức Hành chính)
-  14 (TTGD+TTMT+DHS+STKN),
- 16 (KHƯD + InTT)
4.  Trương Thị Hiền UVTV Phụ trách tuyên giáo - 09 (Lý luận Chính trị + GDQP)
- 13 (DVSV + QHCC&DN),
5.  Lê Thanh Phúc UVTV Phụ trách chuyên môn - 23 (ĐT Chất lượng cao),
- 25 (Sinh viên 5)
6.  Nguyễn Văn Long Giang ĐUV Phụ trách tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ - 12 (Cơ khí Động lực),
- 22 (Sinh viên 4)
7.  Nguyễn Trung Kiên ĐUV Phó Chủ nhiệm UBKT - 02 (QLHSDA + QTCSVC),
- 11(Xây dựng)
8. Nguyễn Nam Thắng ĐUV Phụ trách tuyên giáo - 07 (TS&CTSV+TT),
- 18 ( Công nghệ Thông tin)
9.  Ngô Văn Thuyên ĐUV Phụ trách chuyên môn - 08 (Điện – Điện tử),
- 15 (KHCN+QHQT+ĐBCL)
10.  Hoàng An Quốc ĐUV Phụ trách chuyên môn - 20 (Kinh tế)
- 26 (Thư viện + Y tế),
11.  Võ Thị Ngà ĐUV Phụ trách chuyên môn - 06 ( CNHH&TP),
- 24 ( CNM&TT)
12.  Bùi Văn Hồng ĐUV Phụ trách tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ - 05 (Viện SPKT),
- 29 (Ký túc xá)
13.  Quách Văn Thiêm ĐUV Phụ trách tuyên giáo - 17 (Sinh viên 1),
- 30 (Sinh viên 6)
14.  Phạm Hữu Thái ĐUV Phụ trách tuyên giáo - 19 (Sinh viên 2),
- 21 (Sinh viên 3)
 

 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ XV (2015  - 2020)
 

ỦY BAN KIỂM TRA
1.     Đ/c Trường Vĩnh An -Chủ nhiệm
2.     Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ nhiệm
3.     Đ/c Võ Minh Tâm - Ủy viên
4.     Đ/c Trần Quang Sang - Ủy viên
5.     Đ/c Nguyễn Thị Lại Giang - Ủy viên

VĂN PHÒNG: Email:vp_danguy@hcmute.edu.vn

1.     Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Điện thoại: 091.20.888.30
2.     Đ/c Phan Đoàn Tiến Bình, Điện thoại: 033.456.0694
 
CHI BỘ

 
TT Chi bộ Đơn vị Cấp ủy
1. 1 - Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo KCQ
- Quách Thanh Hải – Bí thư
- Phan Đức Hùng – Phó Bí thư
- Phạm Thị Thu Sương – Chi ủy
2. 2 - Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án
- Phòng Quản trị - Quản lý Dự án
- Nguyễn Tấn Quốc – Bí thư
- Hồ Thành Công - Phó Bí thư
- Thái Lương Thụ - Chi ủy viên
3. 3 - Phòng Tổ chức Hành chính - Trương Vĩnh An - Bí thư
- Nguyễn Thị Lại Giang - Phó Bí thư
- Trần Trọng Bình - Chi ủy viên
4. 4 - Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Quách Văn Thiêm – Bí thư
- Trương Nguyễn Luân Vũ - Phó Bí thư
- Lê Minh Tài – Chi ủy
5. 5 - Viện Sư phạm Kỹ thuật - Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư
- Nguyễn Như Khương – Phó Bí thư
- Bùi Văn Hồng – Chi ủy
6. 6 - Khoa CNHH&TP - Nguyễn Đặng Mỹ Duyên - Bí thư
- Hoàng Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư 
7. 7 - Phòng TS&CTSV
- Phòng truyền thông
- Trần Thanh Thưởng – Bí thư
- Đặng Hữu Khanh – Phó Bí thư
- Lê Việt Tiên - Chi ủy viên
8. 8 - Khoa Điện – Điện tử - Bùi Thuận Ninh – Bí thư
- Trương Đình Nhơn – Phó Bí thư
- Lê Minh Thành – Chi ủy
9. 9 - Khoa Lý luận Chính trị
- TT Giáo dục Thể chất Quốc phòng
- Phùng Thế Anh – Bí thư
- Nguyễn Thị Phượng – Phó Bí thư
- Nguyễn Thị Tuyết Nga – Chi ủy
10. 10 - Phòng Kế hoạch – Tài chính - Nguyễn Hùng Thái – Bí thư
- Cao Thị thanh Thảo - Phó Bí thư
11. 11 - Khoa Xây dựng - Nguyễn Trung Kiên – Bí thư
- Châu Đình Thành – Phó Bí thư
- Phạm Đức Thiện – Chi ủy
12. 12 - Khoa Cơ khí Động lực - Đỗ Quốc Ấm – Bí thư
- Lê Minh Nhựt – Phó Bí thư
- Nguyễn Văn Trạng – Chi ủy
13. 13 - Phòng Quan hệ DN
- Trung tâm Dịch vụ Sinh viên
- Trần Thị Thu Huyền – Bí thư
- Lê Thị Hải Lý- PBT
14. 14 - Phòng Thanh tra Giáo dục
- Trung tâm Thông tin Máy tính
- Trung tâm Dạy học số
- Khoa Sáng tạo & Khởi nghiệp
- Trần Quang Sang - Bí thư
- Nguyễn Quốc Khánh -  Phó Bí thư
15. 15 - Phòng Khoa học Công nghệ
- Phòng Quan hệ Quốc tế
- Phòng Đảm bảo chất lượng
- Hoàng An Quốc - Bí thư
- Đinh Thành Ngân - Phó Bí thư
- Nguyễn Thới - Chi ủy
16. 16 - Khoa Khoa học Ứng dụng
- Khoa In & TT
- Đỗ Quang Bình – Bí thư
- Bành Đức Dũng – Phó Bí thư
17. 17 - Sinh viên 1 - Nguyễn Thanh Tân – Bí thư
- Nguyễn Đoàn Xuân Trường – PBT
- Hồ Khắc Duy – Chi ủy
18. 18 - Khoa CNTT - Nguyễn Hữu Trung – Bí thư
19. 19 - Sinh viên 2 - Lê Xuân Thân – Bí thư
- Nguyễn Hà Trang – Phó Bí thư
- Ngô Thị Diễm Trinh – Chi ủy
20. 20 - Khoa Kinh Tế - Nguyễn Thị Thanh Vân – Bí thư
- Nguyễn Thị Châu Long – Phó Bí thư
21. 21 -  Sinh viên 3 - Phạm Hữu Thái – Bí thư
- Phạm Vương Hoàng Nhật - Phó Bí thư
- Lê Phú Hiếu – Chi ủy
22. 22 -  Sinh viên 4 - Đặng Bá Ngoạn – Bí thư
- Nguyễn Thế Bảo  – Phó Bí thư
- Bùi Minh Quân – Chi ủy
23. 23 - Khoa Đào tạo Chất lượng cao - Nguyễn Văn Long Giang – Bí thư
- Trương Thành Công – Phó Bí thư
-  Nguyễn Đăng Quang – Chi ủy
24. 24 - Khoa CNM&TT - Nguyễn Thị Thúy – Bí thư
- Trần Thanh Hương - Phó Bí thư
25. 25 - Sinh viên 5 - Nguyễn Thanh Tân – Bí thư
- Phan Đoàn Tiến Bình – Phó Bí thư
- Lê Thanh Tuấn – Chi ủy
26. 26 - Thư viện
- Trạm Y tế
- Vũ Trọng Luật – Bí thư
- Trần Thị Ngân – Phó Bí thư
- Trần Thị Thanh Thủy – Chi ủy
27. 27 - Phòng Thiết bị - Vật tư - Nguyễn Bá Trương Đài – Bí thư
- Lê Minh Hoàng – Phó Bí thư
28. 28 - Khoa Ngoại ngữ - Lê Phương Anh – Bí thư
- Trần Hoàng Linh – Phó Bí thư
29. 29 - Ký túc xá - Nguyễn Quốc Đạt – Bí thư
- Nguyễn Thanh Giang - Phó Bí thư
30. 30 - Sinh viên 6 - Võ Hoàng Thủy Tiên - Bí thư
- Lê Chung Anh - Phó Bí thư

Cập nhật: 30/10/2018

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn