Sơ đồ tổ chức Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ sáu - 14/03/2014 01:54 | xuanhieu
BCH Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

BCH Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 – 2020
 
 
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ XV (2015 – 2020)


TT Họ và tên Chức vụ Phụ trách mảng công tác Phụ trách chi bộ
1.  Đỗ Văn Dũng Bí thư Phụ trách chung, Trưởng ban tổ chức - bảo vệ chính trị nội bộ - 03 (Tổ chức cán bộ),
- 10 (Kế hoạch Tài chính),
- 27 (Thiết bị Vật tư)
2.  Lê Hiếu Giang Phó Bí thư Trưởng Ban chuyên môn, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công tác Đoàn thể - 01 (Đào tạo + ĐTKCQ),
- 04 (Cơ khí chế tạo máy)
3.  Trương Vĩnh An UVTV Chủ nhiệm UBKT - 14 (TTGD+TTMT+DHS+STKN),
- 16 (KHƯD + NN + InTT)
4.  Trương Thị Hiền UVTV Trưởng Ban tuyên giáo - 13 (DVSV + QHCC&DN),
- 28 (Hành chính Tổng hợp)
5.  Lê Thanh Phúc UVTV Phó Ban chuyên môn - 23 (ĐT Chất lượng cao),
- 25 (Sinh viên 5)
6.  Nguyễn Văn Long Giang ĐUV Phó Ban tổ chức - bảo vệ chính trị nội bộ - 12 (Cơ khí Động lực),
- 22 (sinh viên 4)
7.  Nguyễn Trung Kiên ĐUV Phó Chủ nhiệm UBKT - 02 (QLHSDA + QTCSVC),
- 11(Xây dựng)
8. Nguyễn Nam Thắng ĐUV Phó Ban tuyên giáo - 07 (TS&CTSV+TT+QTCL),
- 18 ( Công nghệ Thông tin)
9.  Ngô Văn Thuyên ĐUV UV Ban chuyên môn - 08 (Điện – Điện tử),
- 30 (KHCN+QHQT+ĐBCL)
10.  Hoàng An Quốc ĐUV UV Ban chuyên môn - 26 (Thư viện + Y tế),
- 29 ( Ký túc xá)
11.  Võ Thị Ngà ĐUV UV Ban chuyên môn - 06 ( CNHH&TP),
- 24 ( CNM&TT)
12.  Bùi Văn Hồng ĐUV UV Ban tổ chức - bảo vệ chính trị nội bộ - 05 (Viện SPKT),
- 15 ( THKTTH)
13.  Quách Văn Thiêm ĐUV UV ban tuyên giáo - 17 (sinh viên 1),
- 31 (Sinh viên 6)
14.  Phạm Hữu Thái ĐUV UV Ban tuyên giáo - 19 (sinh viên 2),
- 21 (sinh viên 3)
15.  Võ Viết Cường ĐUV UV Ban tuyên giáo - 09 (Lý luận Chính trị),
- 20 ( Kinh tế),
 

 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ XV (2015  - 2020)

BAN TỔ CHỨC – BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
1.     Đ/c Đỗ Văn Dũng – Trưởng ban
2.     Đ/c Nguyễn Văn Long Giang – Phó Ban
3.     Đ/c Bùi Văn Hồng - Ủy viên


BAN CHUYÊN MÔN
1.     Đ/c Lê Hiếu Giang – Trưởng ban
2.     Đ/c Lê Thanh Phúc – Phó ban 
3.     Đ/c Ngô Văn Thuyên - Ủy viên
4.     Đ/c Hoàng An Quốc - Ủy viên
5.     Đ/c Võ Thị Ngà - Ủy viên


BAN TUYÊN GIÁO
1.     Đ/c Trương Thị Hiền – Trưởng ban
2.     
Đ/c Nguyễn  Nam Thắng – Phó ban
3.     Đ/c Quách Văn Thiêm – Ủy viên
4.     Đ/c Võ Viết Cường – Ủy viên
5.     Đ/c Phạm Hữu Thái- Ủy viên

ỦY BAN KIỂM TRA
1.     Đ/c Trường Vĩnh An -Chủ nhiệm
2.     Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ nhiệm
3.     Đ/c Võ Minh Tâm - Ủy viên
4.     Đ/c Trần Quang Sang - Ủy viên
5.     Đ/c Võ Xuân Thành - Ủy viên

VĂN PHÒNG: Email:vp_danguy@hcmute.edu.vn

1.     Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Điện thoại: 091.20.888.30
2.     Đ/c Lê Xuân Thân, Điện thoại: 0987.620.732
 
CHI BỘ

 
TT Chi bộ Đơn vị Cấp ủy Số đv
1. 1 - Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo KCQ
- Quách Thanh Hải – Bí thư
-  Phan Đức Hùng – Phó Bí thư
- Phạm Thị Thu Sương – Chi ủy
12
2. 2 - Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án
- Phòng Quản trị - Quản lý Dự án
- Phạm Minh Đăng – Bí thư
- Nguyễn Tấn Quốc – Phó Bí thư
10
3. 3 - Phòng Tổ chức Cán bộ - Nguyễn Thị Phương Hoa – Bí thư
- Võ Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư
- Phan Thị Thanh Tùng – Chi ủy
15
4. 4 - Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Quách Văn Thiêm – Bí thư
- Phạm Thị Hồng Nga – PBT
- Trương Nguyễn Luân Vũ – Chi ủy
33
5. 5 - Viện Sư phạm Kỹ thuật - Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư
- Nguyễn Như Khương – Phó Bí thư
- Võ Đình Dương – Chi ủy
11
6. 6 - Khoa CNHH&TP - Võ Thị Ngà – Bí thư
- Nguyễn Đặng Mỹ Duyên - PBT
8
7. 7 - Phòng TS&CTSV
- Phòng Quản trị chiến lược
- Phòng truyền thông
- Nguyễn Nam Thắng – Bí thư
- Đặng Hữu Khanh – Phó Bí thư
13
8. 8 - Khoa Điện – Điện tử - Bùi Thuận Ninh – Bí thư
- Trương Đình Nhơn – Phó Bí thư
- Lê Minh Thành – Chi ủy
33
9. 9 - Khoa Lý luận Chính trị - Phùng Thế Anh – Bí thư
- Nguyễn Thị Phượng – Phó Bí thư
- Nguyễn Thị Tuyết Nga – Chi ủy
16
10. 10 - Phòng Kế hoạch – Tài chính - Hoàng Thị Lan Hương – Bí thư 8
11. 11 - Khoa Xây dựng - Nguyễn Trung Kiên – Bí thư
- Châu Đình Thành – Phó Bí thư
- Phạm Đức Thiện – Chi ủy
18
12. 12 - Khoa Cơ khí Động lực - Đỗ Quốc Ấm – Bí thư
- Lê Minh Nhựt – Phó Bí thư
- Nguyễn Văn Trạng – Chi ủy
15
13. 13 - Phòng Quan hệ DN
- Trung tâm Dịch vụ Sinh viên
- Nguyễn Phương Thúy – Bí thư
- Phùng Thị Phương Loan - PBT
11
14. 14 - Phòng Thanh tra Giáo dục
- Trung tâm Thông tin Máy tính
- Trung tâm Dạy học số
- Khoa Sáng tạo & Khởi nghiệp
- Trần Quang Sang - Bí thư
- Nguyễn Quốc Khánh -  Phó Bí thư
9
15. 15 - Phòng Khoa học Công nghệ
- Phòng Quan hệ Quốc tế
- Phòng Đảm bảo chất lượng
- Hoàng An Quốc - Bí thư
- Đinh Thành Ngân - Phó Bí thư
- Nguyễn Thới - Chi ủy
7
16. 16 - Khoa Khoa học Ứng dụng
- Khoa Ngoại Ngữ
- Khoa In & TT
- Trương Vĩnh An – Bí thư
- Đỗ Quang Bình – Phó Bí thư
- Trần Hoàng Linh – Chi ủy
16
17. 17 - Sinh viên 1 - Nguyễn Thanh Tân – Bí thư
- Nguyễn Đoàn Xuân Trường – PBT
- Nguyễn Minh Nguyên – Chi ủy
41
18. 18 - Khoa CNTT - Nguyễn Hữu Trung – Bí thư 7
19. 19 - Sinh viên 2 - Phạm Hữu Thái – Bí thư
- Nguyễn Hà Trang – Phó Bí thư
- Mai Trọng Tuân – Chi ủy
33
20. 20 - Khoa Kinh Tế - Nguyễn Thị Thanh Vân – Bí thư
- Nguyễn Thị Châu Long – Phó Bí thư
8
21. 21 -  Sinh viên 3 - Tạ Văn Phương – Bí thư
- Lê Thanh Hồ - Phó Bí thư
- Nguyễn Thành Luân – Chi ủy
43
22. 22 -  Sinh viên 4 - Đặng Bá Ngoạn – Bí thư
- Lê Ngọc Hiếu – Phó Bí thư
- Nguyễn Thế Bảo – Chi ủy
50
23. 23 - Khoa Đào tạo Chất lượng cao - Nguyễn Văn Long Giang – Bí thư
- Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư
- Nguyễn Minh Khai – Chi ủy
14
24. 24 - Khoa CNM&TT - Nguyễn Thị Thúy – Bí thư 6
25. 25 - Sinh viên 5 - Nguyễn Thanh Tân – Bí thư
- Phan Đoàn Tiến Bình – Phó Bí thư
- Lê Thanh Tuấn – Chi ủy
34
26. 26 - Thư viện
- Trạm Y tế
- Vũ Trọng Luật – Bí thư
- Trần Thị Ngân – Phó Bí thư
- Trần Thị Thanh Thủy – Chi ủy
11
27. 27 - Phòng Thiết bị - Vật tư - Nguyễn Bá Trương Đài – Bí thư
- Lê Minh Hoàng – Phó Bí thư
9
28. 28 - Phòng Hành chính – Tổng hợp - Nguyễn Thanh Phong – Bí thư
- Phạm Thị Hoa – Phó Bí thư
7
29. 29 - Ký túc xá - Nguyễn Quốc Đạt – Bí thư 7
30. 30 - Phòng KHCN
- Phòng Quan hệ Quốc tế
- Phòng Đảm bảo chất lượng
  11
31. 31 - Sinh viên 6 - Lê Xuân Thân – Bí thư
- Võ Hoàng Thủy Tiên – Phó Bí thư
- Huỳnh Thị Huyền Trân – Chi ủy
26

Cập nhật: 31/12/2016
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

mạng xã hội

Truy cập

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 6400
  • Tháng hiện tại: 275101
  • Tổng lượt truy cập: 9843560