Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
69-TB/ĐU 14/11/2019

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019

Tải về
66-TB/ĐU 14/10/2019

Thông báo về việc phân công lại Ban Chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015-2020)

Tải về
63-CV/ĐU 01/10/2019

Giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tải về
62-CV/ ĐU 01/10/2019

Tăng cường công tác giám sát và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tải về
52-TB/ ĐU 15/08/2019

Thông báo: tổ chức kỉ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW

Tải về
45-CV/ ĐU 27/05/2019

v/v rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị năm 2019

Tải về
39- KH/ĐU 02/05/2019

Tổ chức kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
38-CV/ĐU 22/04/2019

Giới thiệu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Tải về
28- TB/ĐU 29/03/2019

thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018,triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tải về
23-BC/ĐU 05/03/2019

Công tác chính trị tư tưởng quý I, năm 2019

Tải về
22-KH/ĐU 04/03/2019

Tổ chức bồi dưỡng công tác Đảng cấp ủy chi bộ 2019

Tải về
20-KH/ĐU 01/03/2019

Tổ chức Hội thao các Chi bộ Sinh viên 2019

Tải về
17-CTr/ĐU 28/02/2019

Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2019

Tải về
16-CTr/ĐU 25/02/2019

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019

Tải về
13-HD/ĐU 14/02/2019

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2019

Tải về
11-HD/ĐU 14/02/2019

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ 2019

Tải về
10-HD/ĐU 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức học tập theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tải về
07-CV/ĐU 21/01/2019

Công văn về xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2019

Tải về
03-TB/ĐU 04/01/2019

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019

Tải về
01-CV/ĐU 02/01/2019

Công văn về thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

Tải về
1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau