Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
71-TB/ĐU 08/09/2020

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 01 năm 2020

Tải về
56-BC/ĐU 07/09/2020

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Tải về
58-TB/ĐU 10/07/2020

Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề "Một số điểm nổi bật trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14", Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Tải về
01-QĐ/ĐU 01/07/2020

Quyết định khen thưởng chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tải về
42-TB-ĐU 18/05/2020

Thông báo tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
37-CV-ĐU 14/05/2020

Công văn góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội các cấp

Tải về
30-KH/ĐU 20/04/2020

Kế hoạch tổ chức báo cáo chuyên đề trực tuyến kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo tình hình chính trị, thời sự trong thời gian gần đây.

Tải về
19-HD/ĐU 11/03/2020

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ

Tải về
17-HD-ĐU 12/03/2020

Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Tải về
05-KH-ĐU 03/02/2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020

Tải về
647-QĐ-ĐU 10/01/2020

Quyết định công nhận và đánh giá chất lượng chi bộ năm 2019

Tải về
69-TB/ĐU 14/11/2019

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019

Tải về
66-TB/ĐU 14/10/2019

Thông báo về việc phân công lại Ban Chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ XV (2015-2020)

Tải về
63-CV/ĐU 01/10/2019

Giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tải về
62-CV/ ĐU 01/10/2019

Tăng cường công tác giám sát và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tải về
52-TB/ ĐU 15/08/2019

Thông báo: tổ chức kỉ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW

Tải về
45-CV/ ĐU 27/05/2019

v/v rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị năm 2019

Tải về
39- KH/ĐU 02/05/2019

Tổ chức kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
38-CV/ĐU 22/04/2019

Giới thiệu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Tải về
28- TB/ĐU 29/03/2019

thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018,triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tải về
1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau