Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
03-TB/ĐU 03/01/2019

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019

Tải về
63-TB/ĐU 25/10/2018

Thông báo về việc tổ chức khai giảng lớp nồi dưỡng Đảng và công diễn vở kịch Dấu Xưa

Tải về
59-TB/ĐU 02/10/2018

Thông báo về việc tham dự Lễ khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018

Tải về
52-TB/ĐU 13/08/2018

Thông báo 52-TB/ĐU, ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc phân công lại nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Tải về
05-TB/ĐU 10/01/2018

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị danh cho đảng viên mới, năm 2018

Tải về
84-TB/ĐU 13/09/2017

Thông báo về việc báo cáo triển khai, thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải về
41-TB/ĐU 17/04/2017

Thông báo tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2017), biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác (2016-2017)

Tải về
30-TB/ĐU 19/03/2017

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tải về
08-TB/ĐU 22/01/2017

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Tải về
108-TB/ĐU 11/12/2016

Thông báo Tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

Tải về
106-TB/ĐU 29/11/2016

Thông báo về việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Tải về
103-TB/ĐU 03/11/2016

Thông báo về việc phân công lại Ban chấp hành Đảng bộ trường Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Tải về
24-TB/BCĐ 09/10/2016

Thông báo số 3 "Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 3 - Năm 2016

Tải về
248/TB-ĐHSPKT 23/10/2016

Thông báo về việc phân công các đơn vị tổ chức vòng chung kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 3 – năm 2016

Tải về
98-TB/ĐU 22/09/2016

Thông báo về việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Tải về
95-TB/ĐU 13/09/2016

Thông báo Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016

Tải về
93-TB/ĐU 13/09/2016

Thông báo Lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH SPKT TP. HCM nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019)

Tải về
84-TB/ĐU 12/07/2016

Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập tuyển chọn sinh viên tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 3 – năm 2016 của Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN

Tải về
80-TB/ĐU 23/06/2016

về việc phân công các đơn vị chuẩn bị tổ chức và tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 3 – năm 2016 của Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN

Tải về
71-TB/ĐU 13/04/2016

Tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2016); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác (2015-2016)

Tải về