Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
13-HD/ĐU 13/02/2019

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2019

Tải về
11-HD/ĐU 13/02/2019

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ 2019

Tải về
10-HD/ĐU 19/02/2019

Hướng dẫn tổ chức học tập theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tải về
18-HD/ĐU 13/03/2018

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Tải về
03-HD/ĐU 09/01/2018

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2018

Tải về
02-HD/ĐU 07/01/2018

Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Tải về
09-HD/ĐU 02/02/2017

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2017

Tải về
07-HD/ĐU 22/01/2017

Hướng dẫn về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải về
06-HD/ĐU 19/01/2017

Hướng dẫn về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I năm 2017

Tải về
64-HD/ĐU 17/01/2016

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016

Tải về
180-HD/BTGĐUK 05/08/2015

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ & TCCN lần thứ V

Tải về
176-HD BTGDUK 13/07/2015

Công tác tuyên giáo quý III - 2015

Tải về
166-HD/BTGĐUK 26/04/2015

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý II năm 2015

Tải về
157-HD/BTGĐUK 22/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Tải về
155-HD/BTGĐUK 22/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Tải về
159-HD/BTGĐUK 22/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015

Tải về
158-HD/BTGĐUK 22/03/2015

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển , đảo năm 2015

Tải về
220-HD/ĐU 10/03/2015

Hướng dẫn tổ chức Hoc tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Tải về
151-HD/BTGĐUK 21/01/2015

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2015

Tải về
89-HD/BTGTU 04/01/2015

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền năm 2015

Tải về