Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
63-CV/ĐU 30/09/2019

Giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tải về
62-CV/ ĐU 30/09/2019

Tăng cường công tác giám sát và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tải về
45-CV/ ĐU 26/05/2019

v/v rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị năm 2019

Tải về
38-CV/ĐU 21/04/2019

Giới thiệu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Tải về
07-CV/ĐU 20/01/2019

Công văn về xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2019

Tải về
01-CV/ĐU 01/01/2019

Công văn về thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

Tải về
60-CV/ĐU 03/10/2018

Công văn về giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tải về
53-CV/ĐU 17/09/2018

Công văn về tăng cường chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, ra trường

Tải về
19-CV/ĐU 18/03/2018

Công văn giới thiệu khen thưởng gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (5/2017 – 5/2018)

Tải về
12-CV/ĐU 26/02/2018

Công văn đề nghị cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2018

Tải về
21-CV/ĐU 21/02/2017

Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Tải về
113-CV/ĐU 20/12/2016

Công văn về việc báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ năm 2016

Tải về
112-CV/ĐU 20/12/2016

Công văn về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2017

Tải về
83-CV/ĐU 06/07/2016

Quy hoạch nhân sự, rà soát bổ sung quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2020)

Tải về
31-CV/ĐU 25/08/2015

Công văn về việc bình xét giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng năm học 2014 - 2015

Tải về
178-CV/BTGĐUK 22/07/2015

Công văn về việc phát hành tài liệu tuyên truyền

Tải về
150-CV/BTGĐUK 21/01/2015

Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Tải về
146-CV/BTGĐUK 05/01/2015

Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền

Tải về
134-CV/ĐU 08/09/2014

Bình xét giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng Năm học 2013 - 2014

Tải về
141-CV/VPTW 16/03/2011

Hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ Đảng phí

Tải về