Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
718-QĐ/ĐU 22/01/2014

Công nhận đánh giá giá chất lượng chi bộ năm 2013

Tải về
TLTT 30/12/2013

Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội năm 2013 và nhiệm vụ 2014 của TP.Hồ Chí Minh

Tải về
142/NQ-CP 31/12/2013

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013

Tải về
HP2013 28/11/2013

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Tải về
Thông điệp 02/01/2014

Thông điệp năm mới của Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng

Tải về
64-TB/VPTW 24/12/2013

Ý kiến của ban Bí thư chọn năm 2014 "Năm thanh niên tình nguyện"

Tải về
250-HD/ĐU 17/09/2013

Hướng dẫn khai phiếu đảng viên

Tải về
103-CV/BTG.ĐUK 20/12/2013

Đề cương kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Tải về
Biểu mẫu 23/12/2013

Biểu mẫu đánh giá chi bộ năm 2013

Tải về
KQ NTĐ2013 18/12/2013

Kết quả lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2013

Tải về
07-HD/BTCTW 11/10/2011

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Tải về
Biểu mẫu 12/12/2013

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2013

Tải về
301-KH/ĐU 12/12/2013

Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013

Tải về
12-HD/BTCTW 17/05/2012

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Tải về
Biểu mẫu 06/12/2013

Phiếu nhận xét đảng viên 76

Tải về
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Tải về
268-TB/ĐU 11/10/2013

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2, năm 2013

Tải về
Tài liệu 11/10/2013

Tài liệu học lớp nhận thức đảng

Tải về
45-QĐ/TW 01/11/2011

Quy định thi hành điều lệ Đảng

Tải về
Tài liệu 11/10/2013

Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 11 12 13 14  Trang sau