Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
68-KH/ĐU 19/12/2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
63-TB/ĐU 25/10/2018

Thông báo về việc tổ chức khai giảng lớp nồi dưỡng Đảng và công diễn vở kịch Dấu Xưa

Tải về
60-CV/ĐU 03/10/2018

Công văn về giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tải về
59-TB/ĐU 02/10/2018

Thông báo về việc tham dự Lễ khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018

Tải về
53-CV/ĐU 17/09/2018

Công văn về tăng cường chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, ra trường

Tải về
52-TB/ĐU 13/08/2018

Thông báo 52-TB/ĐU, ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc phân công lại nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Tải về
46-KH/ĐU 26/07/2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
42-BC/ĐU 14/06/2018

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tải về
27-KH/ĐU 03/04/2018

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018) và tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo lời Bác năm 2017

Tải về
23-CTr/ĐU 01/04/2018

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trường năm 2018

Tải về
22-CTr/UBKT 27/03/2018

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2018

Tải về
19-CV/ĐU 18/03/2018

Công văn giới thiệu khen thưởng gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (5/2017 – 5/2018)

Tải về
18-HD/ĐU 13/03/2018

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Tải về
12-CV/ĐU 26/02/2018

Công văn đề nghị cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2018

Tải về
11-KH/ĐU 15/01/2018

Kế hoạch tổ chức Lễ phát giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Tọa đàm “Lý tưởng cách mạng thanh niên ngày nay”

Tải về
10-KH/ĐU 24/01/2018

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/2/2018) và Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tải về
05-TB/ĐU 10/01/2018

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị danh cho đảng viên mới, năm 2018

Tải về
03-HD/ĐU 09/01/2018

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2018

Tải về
02-HD/ĐU 07/01/2018

Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Tải về
84-TB/ĐU 13/09/2017

Thông báo về việc báo cáo triển khai, thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau