Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
10-KH/ĐU 24/01/2018

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/2/2018) và Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tải về
05-TB/ĐU 10/01/2018

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị danh cho đảng viên mới, năm 2018

Tải về
03-HD/ĐU 09/01/2018

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2018

Tải về
02-HD/ĐU 07/01/2018

Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Tải về
84-TB/ĐU 13/09/2017

Thông báo về việc báo cáo triển khai, thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải về
34-BC/ĐU 26/03/2017

Báo cáo công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Quý I, năm 2017

Tải về
24-BC/ĐU 07/03/2017

Báo cáo kết quả tổ chức học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX

Tải về
23-BC/ĐU 05/03/2017

Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tải về
22-BC/ĐU 01/03/2017

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW

Tải về
21-CV/ĐU 21/02/2017

Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Tải về
14-TTr/VPĐU 12/02/2017

Tờ trình về việc phê duyệt biểu điểm phân tích chất lượng chi bộ năm 2017

Tải về
41-TB/ĐU 17/04/2017

Thông báo tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2017), biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác (2016-2017)

Tải về
02-QĐ/ĐU 15/03/2017

Quyết định kết nạp đảng viên tháng 03

Tải về
30-TB/ĐU 19/03/2017

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tải về
10-QĐ/ĐU 15/03/2017

Quyết định chuyển đảng chính thức tháng 3 năm 2017

Tải về
13-KH/ĐU 12/02/2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng"

Tải về
01-QĐ/ĐU 16/01/2017

Quyết định công nhận đảng viên chính thức tháng 01 năm 2017

Tải về
01-QĐ/ĐU 10/01/2017

Quyết định kết nạp đảng viên tháng 01 năm 2017

Tải về
09-HD/ĐU 02/02/2017

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2017

Tải về
02-DSLDVM 22/01/2017

Danh sách điểm lớp Đảng viên mới năm 2017

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau