Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
23-BC/ĐU 05/03/2019

Công tác chính trị tư tưởng quý I, năm 2019

Tải về
22-KH/ĐU 04/03/2019

Tổ chức bồi dưỡng công tác Đảng cấp ủy chi bộ 2019

Tải về
20-KH/ĐU 01/03/2019

Tổ chức Hội thao các Chi bộ Sinh viên 2019

Tải về
17-CTr/ĐU 28/02/2019

Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2019

Tải về
16-CTr/ĐU 25/02/2019

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019

Tải về
13-HD/ĐU 14/02/2019

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2019

Tải về
11-HD/ĐU 14/02/2019

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ 2019

Tải về
10-HD/ĐU 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức học tập theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tải về
07-CV/ĐU 21/01/2019

Công văn về xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2019

Tải về
03-TB/ĐU 04/01/2019

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019

Tải về
01-CV/ĐU 02/01/2019

Công văn về thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

Tải về
68-KH/ĐU 20/12/2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
63-TB/ĐU 26/10/2018

Thông báo về việc tổ chức khai giảng lớp nồi dưỡng Đảng và công diễn vở kịch Dấu Xưa

Tải về
60-CV/ĐU 04/10/2018

Công văn về giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tải về
59-TB/ĐU 03/10/2018

Thông báo về việc tham dự Lễ khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018

Tải về
53-CV/ĐU 18/09/2018

Công văn về tăng cường chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, ra trường

Tải về
52-TB/ĐU 14/08/2018

Thông báo 52-TB/ĐU, ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc phân công lại nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ XV (2015 - 2020)

Tải về
46-KH/ĐU 27/07/2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
42-BC/ĐU 15/06/2018

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tải về
27-KH/ĐU 04/04/2018

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018) và tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo lời Bác năm 2017

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau