Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
34-BC/ĐU 27/03/2017

Báo cáo công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Quý I, năm 2017

Tải về
24-BC/ĐU 08/03/2017

Báo cáo kết quả tổ chức học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX

Tải về
23-BC/ĐU 06/03/2017

Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tải về
22-BC/ĐU 02/03/2017

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW

Tải về
21-CV/ĐU 22/02/2017

Công văn về việc thực hiện nghiêm quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Tải về
14-TTr/VPĐU 13/02/2017

Tờ trình về việc phê duyệt biểu điểm phân tích chất lượng chi bộ năm 2017

Tải về
41-TB/ĐU 18/04/2017

Thông báo tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2017), biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác (2016-2017)

Tải về
02-QĐ/ĐU 16/03/2017

Quyết định kết nạp đảng viên tháng 03

Tải về
30-TB/ĐU 20/03/2017

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tải về
10-QĐ/ĐU 16/03/2017

Quyết định chuyển đảng chính thức tháng 3 năm 2017

Tải về
13-KH/ĐU 13/02/2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng"

Tải về
01-QĐ/ĐU 17/01/2017

Quyết định công nhận đảng viên chính thức tháng 01 năm 2017

Tải về
01-QĐ/ĐU 11/01/2017

Quyết định kết nạp đảng viên tháng 01 năm 2017

Tải về
09-HD/ĐU 03/02/2017

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2017

Tải về
02-DSLDVM 23/01/2017

Danh sách điểm lớp Đảng viên mới năm 2017

Tải về
08-TB/ĐU 23/01/2017

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Tải về
07-HD/ĐU 23/01/2017

Hướng dẫn về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải về
06-HD/ĐU 20/01/2017

Hướng dẫn về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I năm 2017

Tải về
325-QĐ/ĐU 10/01/2017

Quyết định công nhận đánh giá chất lượng chi bộ & đảng viên năm 2016

Tải về
324-QĐ/ĐU 04/01/2017

Quyết định về việc chỉ định bổ sung Phó Bí thư chi bộ 20 - Khoa Kinh tế Nhiệm kỳ 2015 - 2018

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 ... 12 13 14  Trang sau