Tên / Số / ký hiệu : 262/TB-ĐU
Về việc / trích yếu

Về việc Tổ chức học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Thông tin thời sự 9 tháng đầu năm 2013

Ngày ban hành 03/10/2013
Loại văn bản Thông báo
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 1999 | Đã tải: 2004