Tên / Số / ký hiệu : 116-BC/ĐU
Về việc / trích yếu

Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2016; Nội dung công tác trọng tâm năm 2017

Ngày ban hành 30/12/2016
Loại văn bản Các văn bản khác
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 2294 | Đã tải: 2300