Tên / Số / ký hiệu : 22-BC/ĐU
Về việc / trích yếu

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW

Ngày ban hành 01/03/2017
Loại văn bản Các văn bản khác
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 3703 | Đã tải: 3710