Tên / Số / ký hiệu : 23-BC/ĐU
Về việc / trích yếu

Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày ban hành 06/03/2017
Loại văn bản Các văn bản khác
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 7540 | Đã tải: 7563