Tên / Số / ký hiệu : 18-HD/ĐU
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Ngày ban hành 13/03/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 188 | Đã tải: 192