Tên / Số / ký hiệu : 23-CTr/ĐU
Về việc / trích yếu

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trường năm 2018

Ngày ban hành 01/04/2018
Loại văn bản Các văn bản khác
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 243 | Đã tải: 249