Tên / Số / ký hiệu : 59-TB/ĐU
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc tham dự Lễ khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018

Ngày ban hành 02/10/2018
Loại văn bản Thông báo
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 118 | Đã tải: 120