Tên / Số / ký hiệu : 60-CV/ĐU
Về việc / trích yếu

Công văn về giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Ngày ban hành 03/10/2018
Loại văn bản Công văn
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 132 | Đã tải: 134