Tên / Số / ký hiệu : 03-TB/ĐU
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019

Ngày ban hành 04/01/2019
Loại văn bản Thông báo
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 308 | Đã tải: 312