Tên / Số / ký hiệu : 13-HD/ĐU
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2019

Ngày ban hành 13/02/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 67 | Đã tải: 69