Tên / Số / ký hiệu : 45-CV/ ĐU
Về việc / trích yếu

v/v rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị năm 2019

Ngày ban hành 26/05/2019
Loại văn bản Công văn
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Hiếu Giang
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 83 | Đã tải: 88