Tên / Số / ký hiệu : 63-CV/ĐU
Về việc / trích yếu

Giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Ngày ban hành 01/10/2019
Loại văn bản Công văn
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Văn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 344 | Đã tải: 353