Tên / Số / ký hiệu : 58-TB/ĐU
Về việc / trích yếu

Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề "Một số điểm nổi bật trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14", Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành 10/07/2020
Loại văn bản Thông báo
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 82 | Đã tải: 84