Tên / Số / ký hiệu : 71-TB/ĐU
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 01 năm 2020

Ngày ban hành 08/09/2020
Loại văn bản Thông báo
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 108 | Đã tải: 123