Tên / Số / ký hiệu : Số 219-HD/ĐU
Về việc / trích yếu

Một số vấn đề về quản lý đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên

Ngày ban hành 07/08/2013
Loại văn bản Hướng dẫn
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 940 | Đã tải: 955