Tên / Số / ký hiệu : Số 250-HD/ĐU
Về việc / trích yếu

Khai phiếu đảng viên

Ngày ban hành 16/09/2013
Loại văn bản Hướng dẫn
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 5822 | Đã tải: 5840