Tên / Số / ký hiệu : Số 255-CV/ĐU
Về việc / trích yếu

Về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày ban hành 22/09/2013
Loại văn bản Công văn
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 3489 | Đã tải: 3493