Tên / Số / ký hiệu : KQ-NTĐ2014
Về việc / trích yếu

Kết quả lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Ngày ban hành 07/01/2015
Loại văn bản Các văn bản khác
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt VP Đảng ủy
Cơ quan / đơn vị ban hành Đảng bộ trường
Tải về máy
Đã xem : 5244 | Đã tải: 5307