Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu
Về việc / trích yếu

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới

Ngày ban hành 31/12/2012
Loại văn bản Các văn bản khác
Các ban Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt BTG TW
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung Ương
Tải về máy
Đã xem : 2224 | Đã tải: 2289