Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng.

Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng

19-01-2016 10:29:20 AM | Chuyên mục: Đại hội Đảng XII

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam.

Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 11 kỳ đại hội

19-01-2016 10:26:20 AM | Chuyên mục: Đại hội Đảng XII

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 3-7/2/1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử. Hội nghị đã đề ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của Cách mạng Việt Nam.

Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

19-01-2016 10:22:50 AM | Chuyên mục: Đại hội Đảng XII

1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng

19-01-2016 10:17:49 AM | Chuyên mục: Đại hội Đảng XII

Nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XII và Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, trân trọng giới thiệu với độc giả chùm ảnh chân dung về các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng.

Lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam

13-03-2014 10:24:57 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam , Đại hội Đảng XII

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

  Trang trước  1 2 3
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 112
  • Hôm nay: 21046
  • Tháng hiện tại: 270308
  • Tổng lượt truy cập: 7699113

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội