Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đoàn kết, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước

19-01-2016 10:38:39 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, trả lời phỏng vấn TTXVN về những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; những điểm mới trong nội dung Văn kiện trình Đại hội XII; yêu cầu tiêu chuẩn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn.

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

19-01-2016 10:36:36 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận , Đảng cộng sản Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt; có chi bộ đề ra nghị quyết tháng để thực hiện và có kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo và là “cầu nối giữa Đảng và quần chúng” trong việc trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, thuyết phục quần chúng thực hiện.

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng.

Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng

19-01-2016 10:29:20 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam.

Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 11 kỳ đại hội

19-01-2016 10:26:20 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 3-7/2/1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử. Hội nghị đã đề ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của Cách mạng Việt Nam.

Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

19-01-2016 10:22:50 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng

19-01-2016 10:17:49 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XII và Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, trân trọng giới thiệu với độc giả chùm ảnh chân dung về các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng.

Lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam

13-03-2014 10:24:57 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

ĐẢNG KỲ

13-03-2014 09:58:38 AM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng kỳ Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trang trước  1 2 3