Báo cáo chuyên đề trực tuyến " Kỷ niệm 75 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/08/2020) và Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2020)

Thứ tư - 02/09/2020 08:51 | Ban Biên tập
Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cả, Nguyên Trưởng khoa Lý luận Chính trị - báo cáo viên trên kênh truyền hình UTE – TV

Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cả, Nguyên Trưởng khoa Lý luận Chính trị - báo cáo viên trên kênh truyền hình UTE – TV

Sáng ngày 01/09/2020, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến “ Kỷ niệm 75 ngày Cách Mạng Tháng 8 (19/8/1945 – 19/08/2020) và Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020). Thông qua kênh truyền hình UTE-TV để hạn chế tập trung đông trong giai đoạn dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
                                
Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cả, Nguyên Trưởng khoa Lý luận Chính trị - báo cáo viên trên kênh truyền hình UTE – TV.
Qua báo cáo chuyên đề nhằm:
   Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
   Ôn lại ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chương trình được ghi hình trực tiếp tại trường quay UTE TV – Studio của nhà trường với phần trình bày của Báo cáo viên Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cả - Nguyên trưởng khoa Lý luận Chính trị trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube UTE-TV, fanpage UTE TV - Kênh truyền hình trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
Đảng ủy trường đã áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện báo cáo chính trị, tuyên truyền và giáo dục đến Đảng viên, giảng viên, CBVC và sinh viên của trường rất hiệu quả trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh.
 
Tác giả bài viết: Phú Hiếu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết