Câu hỏi thu bài thu hoạch nhóm trung kiên quý 3

Thứ năm - 05/09/2013 18:02 | Nguyễn Thanh Phong
Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung cơ bản của nguyên tắc đó được điều lệ Đảng quy định ra sao. Trong Chi bộ, Đoàn khoa, Chi Đoàn của bạn hiện nay thực hiện nguyên tắc này như thế nào?
Câu 2. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? Phân tích nhiệm vụ của đảng viên là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh?
Các đồng chí nộp cho nhóm trưởng trước ngày 09 tháng 9 năm 2013.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết