Giới thiệu CLB Lý luận trẻ

2015-09-10 02:45:19
| Nguyễn Thanh Phong

Câu lạc bộ Lý luận trẻ được thành lập và quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

BAN CHỦ NHIỆM
Đ/c Nguyễn Thanh Phong  (Chủ nhiệm)
Đ/c Lê Xuân Thân (Phó Chủ nhiệm)
Đ/c Trần Trọng Bình (Phó Chủ nhiệm)
Đ/c Dương Minh Ti (Ủy viên)
Đ/c Nguyễn Minh Nguyên (Ủy viên)
Đ/c Mai Trọng Tuân (Ủy viên)
Đ/c Trịnh Hoài Ân (Ủy viên)
Đ/c Lê Ngọc Hiếu (Ủy viên)
Đ/c Huỳnh Thị Huyền Trân (Ủy viên)

THÀNH VIÊN
Là Đoàn viên, Cán bộ Đoàn, Cảm tình Đảng, Đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc yêu thích lý luận và tự nguyện tham gia Câu lạc bộ.
Ủy viên BCH Các Đoàn Khoa/TT, Đoàn CBCC, Thành viên các Nhóm trung kiên là lực lượng nồng cốt của câu lạc bộ.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ
- Nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề liên quan đến cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị - thời sự - xã hội trong nước và quốc tế diễn ra hàng ngày liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên.
- Thảo luận, trao đổi, phản biện, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy các tài liệu, đề cương tuyên truyền được phát hành trong hệ thống chính trị hoặc các trang thông tin điện tử của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn - Hội để trang bị kiến thức cho các thành viên.
- Làm nòng cốt tuyên truyền, tham gia các hội thi lý luận, các buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn - Hội tổ chức.
- Nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên; những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay.
- Các vấn đề chung về công tác thanh niên như: giải pháp nâng chất chính trị trong thanh niên; giải pháp tăng cường tính tự phê bình của đoàn viên, thanh niên; giải pháp tăng tính hấp hẫn cho hoạt động Đoàn;
- Các vấn đề theo nội dung Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố”, theo nhóm chủ đề: yêu nước – khát vọng, đạo đức – trách nhiệm, tri thức – sáng tạo, năng động – văn minh 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết