Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối trao giải nhất cho chi bộ sinh viên 5

Sôi nổi hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

2020-10-29 11:00 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Trải qua nhiều vòng thi hấp dẫn, kịch tính, ngày 29/10/2020, vòng Chung kết Hội thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội năm 2020” đã diễn ra tại Hội trường lớn khu A, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với sự tham dự của quý thầy cô và đông đảo các bạn sinh viên trường.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

2018-08-17 02:31 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham dự của của hơn 500 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ

Nghị quyết số 28-NQ/TW, BCH Trung ương Khóa XII

Nghị quyết số 28-NQ/TW, BCH Trung ương Khóa XII

2018-08-17 09:50 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 27-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

Nghị quyết số 27-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

2018-08-17 09:45 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Nghị quyết số 26-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

Nghị quyết số 26-NQ/TW BCH Trương ương Khóa XII

2018-08-17 09:39 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Nghị quyết TW5 Khóa XII - Nghị quyết số 11-NQ/TW

Nghị quyết số 11-NQ/TW BCH Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2017-07-07 11:15 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:

Cái mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cái mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

2017-01-25 05:37 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Dư luận chung trong Đảng và trong nhân dân vui mừng đón nhận, mong muốn tìm thấy trong nghị quyết mới này nhiều cái mới, cả lời giải thuyết phục cho những điều bức xúc hiện nay. Để tránh sự trùng lặp, nghị quyết chồng lên nghị quyết, Trung ương từng có chủ trương: Không ra nghị quyết mới khi không có vấn đề mới, nội dung mới, tư tưởng chỉ đạo mới và biện pháp mới. Nghị quyết Trung ương 4 lần này là nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng đầu tiên mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành. Vậy cái mới của Nghị quyết này là gì? Xin thử bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

2017-01-24 04:37 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Kết luận số 09-KL/TW Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau