Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

2015-05-26 08:10:08
| Đinh Đại Đồng
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thời gian qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện và Bộ phận có liên quan tiếp thu ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương để chỉnh lý và hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh tiếp phương án nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chỉ đạo các ban đảng có liên quan và Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Quy chế, Chương trình Đại hội, đồng thời chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội kiểm tra, rà soát lại lần cuối các công việc chuẩn bị về mặt tổ chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Tại Hội nghị Trung ương 15 lần này, Bộ Chính trị xin trình Trung ương xem xét và quyết định các nội dung sau đây:

- Về giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI.

-Về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lầng thứ XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị cuối cùng của khóa X. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm , phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương và vào việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt , bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X).

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết