Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)

2015-05-26 08:08:49
| Đinh Đại Đồng
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, ngày 09-01-2011, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã họp Hội nghị lần thứ 15 để xem xét lần cuối các công việc chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.
Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các cơ quan chức năng hoàn tất các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết