Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (Ảnh: N.Bắc)

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

2017-01-24 04:25 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Ngày 6.11, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết số 06 – NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 5.11.2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Toàn văn Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

2017-01-24 04:23 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 1.11.2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

2016-11-03 02:37 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Văn bản Trung ương

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X - Ảnh: Minh Châu

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI

2016-08-31 08:37 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Văn bản Trung ương

(ĐCSVN) – Ngày 25/8, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

“Nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII” (*)

2016-07-06 10:20 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

(ĐHXII) – Sáng 19/4, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị cần “nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII”. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sáng 19/4:

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

2016-07-06 10:02 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Đảng cộng sản Việt Nam

(Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá đọc tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 28/1)

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau