Thông báo Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

2016-01-20 02:02 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 11 đến ngày 13-01-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 14 để: Thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khoá XII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

Quang cảnh Lễ bế mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

2016-01-20 02:01 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo hội nghị, toàn văn như sau:

Toàn văn Thông báo Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

2016-01-20 01:58 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Thông báo Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

2016-01-20 01:55 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04 đến ngày 07-5-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười một để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

2016-01-20 01:50 | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 05 đến ngày 12-01-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau