Chủ tịch Hồ Chí Minh ( Ảnh tư liệu )

Bức thông điệp cuối cùng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

30-05-2017 06:03:19 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm thành lập Đảng ngày 03/02/1969. Bài báo với bút danh là T.L, Hồ Chí Minh tập trung vào việc chỉ ra, vạch rõ, lên án chủ nghĩa cá nhân và nêu lên những việc làm cụ thể để khắc phục chủ nghĩa cá nhân nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc

Sửa đổi lối làm việc - Tác phẩm kinh điển về Xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh

30-05-2017 05:58:55 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Tháng 10/1947, giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh XYZ. Đây là một trong những tác phẩm lớn của Người về xây dựng Đảng từ khi Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

03-03-2017 11:39:38 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Hồ Chí Minh là người Mácxít, phong cách tư duy của Người trước hết là phương pháp biện chứng duy vật: xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đổi thực tiễn. Hồ Chí Minh đã thể hiện một phong cách tư duy khoa học và hiệu quả với những đặc trưng nổi bật như sau: * Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại * Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo * Phong cách tư duy hài hoà, uyển chuyển, có lý, có tình

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

03-03-2017 11:37:50 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Diễn đạt là vấn đề thường xuyên gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ: nói và viết là hai kỹ năng quan trọng của con người, muốn làm chủ quá trình tư duy và nâng cao hiệu quả giao tiếp, mỗi người chúng ta đều phải trau dồi khả năng nói và viết. Thêm vào đó, đối với cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, kỹ năng nói và viết càng cần thiết hơn. Người lãnh đạo có ý tưởng tốt mà không làm cho quần chúng nhân dân hiểu được thì sẽ gặp khó khăn trong điều hành, quản lý, không triển khai được kế hoạch và không tạo được sức mạnh tập thể thực hiện kế hoạch trong thực tiễn. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, nếu không có kỹ năng diễn đạt thì công tác vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách đó sẽ rất hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu học tập phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất cần thiết, từ đó vận dụng một cách nhuần nhuyễn vào thực tiễn công tác và cuộc sống sẽ mang lại hiệu quả cao. Việc nghiên cứu học tập phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo.

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

03-03-2017 11:18:12 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống đời thường, đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết, thực hiện có hiệu quả lời nói đi đôi với làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

03-03-2017 11:10:53 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm tiếp nhận một nền giáo dục Nho học, điều đó đã định hình một phong cách, nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn trong suy nghĩ và hành động, Những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của một người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân, đã hình thành ở Người một phong cách làm việc với phương pháp khoa học, quý trọng thời gian và sắp xếp công việc hàng ngày theo một kế hoạch cụ thể hợp lý. Những trải nghiệm trong cuộc sống cùng với những tác động và ảnh hưởng của những yếu tố của văn hóa phương Đông và phương Tây mà người đã tiếp nhận trong những năm tháng hoạt động cách mạng đã hình thành trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh một phong cách làm việc khoa học và hiệu quả.

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

25-01-2017 05:26:19 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi. Bác chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”; “Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Chỉ dẫn của Bác chính là một trong những giải pháp mà Nghị quyết đã đề cập cần triệt để thi hành.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25-01-2017 05:17:42 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III - Năm 2016

Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III - Năm 2016

27-09-2016 03:41:57 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác , Hôi thi Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong đó Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III – năm 2016 cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN thuộc Đảng bộ Khối; - Căn cứ Quyết định số 92-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba – năm 2016;

Thông báo số 1 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba - Năm 2016

Thông báo số 1 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba - Năm 2016

30-08-2016 07:09:18 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác , Hôi thi Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Căn cứ Quyết định số 92-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba – năm 2016; - Căn cứ Kế hoạch số 39-KH/BTGĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba – năm 2016 cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Khối;

Đảng ủy trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM viếng lăng Bác

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05-07-2016 11:25:09 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

(ĐHXII) – Ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng: Giá trị và sự vận dụng trong nền báo chí Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng: Giá trị và sự vận dụng trong nền báo chí Việt Nam hiện nay

23-06-2016 06:47:18 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

TCCSĐT - Là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức và xuất bản tờ Thanh niên từ năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung, tư tưởng, góp phần dẵn dắt nền báo chí cách mạng nói chung, người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  về nêu cao tinh thần trách nhiệm,  chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

20-01-2016 10:39:38 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014

Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ

Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ

26-07-2015 11:02:42 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đây cũng là một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tình cảm, tư tưởng của Người đối với thương binh, liệt sĩ nói riêng.

Phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ “gốc” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ “gốc” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

24-03-2015 08:39:19 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí từ gốc tức là loại trừ “căn nguyên” sinh ra các tệ nạn này. Sinh thời, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phòng, chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là việc “phòng” - tức loại trừ ngay từ căn nguyên sinh ra chúng, trong điều kiện khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền.

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 220
  • Hôm nay: 9052
  • Tháng hiện tại: 232436
  • Tổng lượt truy cập: 8106507

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội