Hồ Chí Minh về “khéo lãnh đạo”

Hồ Chí Minh về “khéo lãnh đạo”

05-03-2014 06:57:29 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trong các tác phẩm, bài viết của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có hàng trăm từ “khéo”, chủ yếu đề cập đến vấn đề “khéo lãnh đạo” của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo Hồ Chí Minh, “khéo” chính là một “nghệ thuật”. Hồ Chí Minh viết rằng: “Khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý. Đó là một nghệ thuật quan trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ...”1. Lãnh đạo chính trị, theo Hồ Chí Minh cũng là một nghệ thuật - nghệ thuật lãnh đạo hay khéo lãnh đạo.

“Lời sấm” của bài thơ Giải đi sớm trong Nhật ký trong tù

09-02-2014 11:30:37 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Thi phẩm nổi tiếng Nhật ký trong tù của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được sáng tác trong thời gian bị quân Tưởng Giới Thạch bắt giữ và giam cầm vào cuối tháng 8-1942 trên đường Người từ Cao Bằng sang Trung Quốc để đến Côn Minh làm việc với các lực lượng cách mạng của người Việt Nam và lực lượng Đồng minh. Trong gần 14 tháng, Người bị giải đi qua hàng chục nhà lao ở 13 huyện của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), thường vào ban đêm. Ở mỗi nơi, mỗi cảnh, mỗi tình huống Người đều cảm hứng sáng tác thơ bằng chữ Hán để ghi lại tâm tư, tình cảm, niềm tin và hy vọng… của mình.

Phong cách khiêm nhường của Hồ Chí Minh

09-02-2014 11:22:15 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VII (năm 1991) đến nay, đã có nhiều tác giả, tác phẩm đi sâu trình bày có hệ thống những nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách, phương pháp của Hồ Chí Minh. Riêng về “phong cách Hồ Chí Minh” cũng đã có những tác phẩm, tác giả đề cập sâu các nội dung cấu thành phong cách của Người như phong cách tư duy, phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, giao tiếp…

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh từ Đường Kách mệnh đến Cương lĩnh 2011(1)

09-02-2014 11:15:16 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1927, là tập hợp các bài giảng tại các lớp dành cho hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào những năm 1925 – 1926, và người học được chọn lọc kỹ từ trong nước rồi bí mật sang Trung quốc. Tập sách khoảng 100 trang, giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về đảng cộng sản, về lý luận cách mạng, đề cập khá đầy đủ về con đường đi, việc xây dựng tổ chức và tập hợp lực lượng, đặc biệt là những phẩm chất mà người cách mạng Việt Nam cần có.

Tìm hiểu về nguồn gốc tư duy Hồ Chí Minh

09-02-2014 10:58:21 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” (UNESCO). Bài viết này xin chỉ đề cập một góc của vấn đề: Phong cách tư duy Hồ Chí Minh ở chặng đường đầu tiên của cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Phong cách tư duy đó phải chăng đã thể hiện như sau:

Vì hạnh phúc con người - tư tưởng lớn, bao trùm trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09-02-2014 10:57:06 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

​Vào những năm tháng cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không hề ngơi nghỉ, rời bỏ công việc của đất nước. Để chuẩn bị cho sự ra đi của mình, Người đã để lại Di chúc – những dòng chữ tâm huyết nhất cho toàn dân tộc. Bản Di chúc được Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 và được Người xem lại, bổ sung nhiều lần qua các năm. Từng câu, từng chữ trong Di chúc đều thể hiện sự suy tư, trăn trở, toát lên tinh thần nhân sinh, nhân đạo của người cộng sản: tất cả vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam và nền hòa bình trên thế giới.

Giá trị lý luận trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị lý luận trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02-01-2014 04:00:53 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc.

Giáo dục đạo đức cá nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Giáo dục đạo đức cá nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

04-12-2013 01:08:56 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Giáo dục đạo đức cá nhân, trong đó có đảng viên trong nền kinh tế thị trường thực chất là quá trình làm hình thành ở cá nhân những chuẩn mực đạo đức, có một lý tưởng sống, biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị đạo đức cao đẹp. Đồng thời giáo dục cho họ những giá trị đạo đức truyền thống kết hợp với hiện đại để làm nền tảng cho việc xây dựng một chuẩn mực đạo đức mới của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng

03-12-2013 09:18:22 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng. Song, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, mà còn đề cập đến một phương diện khác, đó là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Bác Hồ đã mở rộng nội hàm về công tác xây dựng Đảng bao gồm chính trị, tư tưởng, tổ chức và về đạo đức, lối sống. Đây là đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mặt lý luận trong công tác xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin.

Hồ Chí Minh: "Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ..."

Hồ Chí Minh: "Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ..."

20-11-2013 07:36:59 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Sinh ra trên quê hương Nghệ An hiếu học, được tiếp thu truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn luôn coi học tập là mục đích suốt đời và đề cao vị trí, vai trò của người thầy. Có động cơ học tập trong sáng, luôn tạo cho mình tâm thế chủ động trong tiếp thu và vận dụng những lời dạy của người đi trước, đó là cách Hồ Chí Minh đã học và hành.

Một số bài học qua tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”

Một số bài học qua tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”

07-10-2013 07:27:48 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

(Nhân Dân) - Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc", tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Ðảng ta.

Nét đặc sắc về văn hóa trong phong cách giao tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

30-09-2013 11:45:20 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

TCCSĐT - Không chỉ tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, thương dân; trí tuệ trác tuyệt, nhãn quan chính trị nhạy bén; năng lực tổng kết thực tiễn và dự báo thiên tài… Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong cách giao tiếp độc đáo, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc. Chính những nét đặc sắc về văn hóa trong phong cách giao tiếp đã góp phần tạo nên giá trị văn hóa trong nhân cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

30-09-2013 11:33:47 PM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”1.

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

26-09-2013 02:03:02 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

26-09-2013 02:00:49 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Trên nền tảng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Bác Hồ đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Quá trình lãnh đạo dựng Ðảng, dựng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

26-09-2013 01:55:55 AM | Chuyên mục: Học và làm theo Bác

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Hồ Chí Minh viết vào tháng 10-1947. Tác phẩm được xác định như một văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhằm xây dựng và củng cố Đảng thành một đảng Mác-Lênin chân chính, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi vẻ vang. Ngay sau khi cách mạng thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trước những nhiệm vụ lớn của cách mạng và của đất nước, Người đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm chấn chỉnh và đổi mới tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Về mục đích, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” không phải là tác phẩm chuyên bàn về đạo đức cách mạng, nhưng bên trong nội dung chứa đựng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và chuẩn mực của người cán bộ đảng viên.

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 8796
  • Tháng hiện tại: 287536
  • Tổng lượt truy cập: 7716341

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội