Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

2021-01-20 09:04 | Chuyên mục: Tin tức , Học và làm theo lời Bác , Hôi thi Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lời kêu gọi không chỉ có ý nghĩa, tác dụng lúc đó mà trở thành lời hiệu triệu, cổ vũ và là kim chỉ nam cho phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người hiện nay của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; nhất là việc vận dụng sáng tạo và thực hiện hiệu quả lời dạy của Người về bồi dưỡng, phát động việc học tập và làm theo các điển hình tiên tiến.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

2019-02-23 08:14 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

60 năm Bác Hồ viết tác phẩm "Đạo đức cách mạng" (1958-2018)

60 năm Bác Hồ viết tác phẩm "Đạo đức cách mạng" (1958-2018)

2018-10-28 11:19 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Cách đây 60 năm, vào tháng 12 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” nhằm giáo dục, uốn nắn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức các mạng, để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao, để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

Khai mạc Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 4, năm 2018

Khai mạc Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 4, năm 2018

2018-10-16 11:33 | Chuyên mục: Hoạt động cơ sở , Học và làm theo lời Bác , Hôi thi Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 14/10, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã tổ chức khai mạc Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 4, năm 2018.

Tìm hiểu tư tưởng "nước lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm hiểu tư tưởng "nước lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2018-09-07 03:39 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Từ nhiều năm nay, tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Đã có nhiều bài tham luận, bài viết, bài báo về đề tài này. Trong phạm vi nghiên cứu của mình, chúng tôi xin tiếp cận đề tài đó ở những vấn đề sau đây:

Bác sĩ quân y Nguyễn Hữu Bẩm học và làm theo lời Bác

2018-09-02 11:09 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Chuyện về thiếu tá, bác sỹ quân y Nguyễn Hữu Bẩm, hơn hai mươi năm rời quân ngũ nghỉ hưu vẫn tận tụy với công việc chữa bệnh cứu người mà không hề nhận một đồng tiền công được người dân xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhắc tới với sự cảm kích, trân quý.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ và Chính phủ lâm thời về cải cách thủ tục hành chính; chống xa hoa, lãng phí

2018-09-02 10:25 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Cách đây 73 năm, sau thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Ngay trong buổi họp đầu tiên, ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời đã thông báo gồm 6 vấn đề, trong đó bao trùm là xây dựng, củng cố khối đoàn kết giải quyết nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm và thực hành tiết kiệm...

Chủ tịch Hồ Chí Minh ( Ảnh tư liệu )

Bức thông điệp cuối cùng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

2017-05-30 05:03 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm thành lập Đảng ngày 03/02/1969. Bài báo với bút danh là T.L, Hồ Chí Minh tập trung vào việc chỉ ra, vạch rõ, lên án chủ nghĩa cá nhân và nêu lên những việc làm cụ thể để khắc phục chủ nghĩa cá nhân nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc

Sửa đổi lối làm việc - Tác phẩm kinh điển về Xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh

2017-05-30 04:58 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Tháng 10/1947, giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh XYZ. Đây là một trong những tác phẩm lớn của Người về xây dựng Đảng từ khi Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

2017-03-04 12:38 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta. Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, Đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

2017-03-04 11:39 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Hồ Chí Minh là người Mácxít, phong cách tư duy của Người trước hết là phương pháp biện chứng duy vật: xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đổi thực tiễn. Hồ Chí Minh đã thể hiện một phong cách tư duy khoa học và hiệu quả với những đặc trưng nổi bật như sau: * Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại * Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo * Phong cách tư duy hài hoà, uyển chuyển, có lý, có tình

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

2017-03-04 11:37 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Diễn đạt là vấn đề thường xuyên gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ: nói và viết là hai kỹ năng quan trọng của con người, muốn làm chủ quá trình tư duy và nâng cao hiệu quả giao tiếp, mỗi người chúng ta đều phải trau dồi khả năng nói và viết. Thêm vào đó, đối với cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, kỹ năng nói và viết càng cần thiết hơn. Người lãnh đạo có ý tưởng tốt mà không làm cho quần chúng nhân dân hiểu được thì sẽ gặp khó khăn trong điều hành, quản lý, không triển khai được kế hoạch và không tạo được sức mạnh tập thể thực hiện kế hoạch trong thực tiễn. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, nếu không có kỹ năng diễn đạt thì công tác vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách đó sẽ rất hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu học tập phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất cần thiết, từ đó vận dụng một cách nhuần nhuyễn vào thực tiễn công tác và cuộc sống sẽ mang lại hiệu quả cao. Việc nghiên cứu học tập phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo.

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2017-03-04 11:18 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống đời thường, đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết, thực hiện có hiệu quả lời nói đi đôi với làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2017-03-04 11:10 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm tiếp nhận một nền giáo dục Nho học, điều đó đã định hình một phong cách, nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn trong suy nghĩ và hành động, Những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của một người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân, đã hình thành ở Người một phong cách làm việc với phương pháp khoa học, quý trọng thời gian và sắp xếp công việc hàng ngày theo một kế hoạch cụ thể hợp lý. Những trải nghiệm trong cuộc sống cùng với những tác động và ảnh hưởng của những yếu tố của văn hóa phương Đông và phương Tây mà người đã tiếp nhận trong những năm tháng hoạt động cách mạng đã hình thành trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh một phong cách làm việc khoa học và hiệu quả.

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

2017-01-25 05:26 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi. Bác chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”; “Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Chỉ dẫn của Bác chính là một trong những giải pháp mà Nghị quyết đã đề cập cần triệt để thi hành.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2017-01-25 05:17 | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau