Bác Hồ của chúng ta là thế đó

Bác Hồ của chúng ta là thế đó

01-09-2014 10:30:03 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong cuộc đời làm công tác Mặt trận, tôi có may mắn lớn là được tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của nước ta, được nghe các vị bày tỏ những kỷ niệm sâu đậm của bản thân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp Quốc khánh hoặc sinh nhật của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

31-08-2014 11:11:05 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Mục đích Cách mạng Tháng Tám là gì? Là giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9 nước ta tuyên bố độc lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tổng tuyển cử tự do được tổ chức, nhân dân toàn quốc ta đã bầu ra Quốc hội. Quốc hội thông qua Hiến pháp và bầu ra Chính phủ Trung ương. Chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh đều do nhân dân cử ra. Thế là lúc đó chúng ta đã bắt đầu thực hiện thống nhất, độc lập và dân chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược trồng người

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến lược trồng người

29-08-2014 08:51:52 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Chiến lược “Trồng người” là một trong những di sản có giá trị to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta. Tư tưởng, quan điểm “Trồng người” xuyên suốt, nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, mang đậm nét nhân văn và có giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

20-08-2014 09:44:57 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương này.

Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

17-08-2014 12:55:22 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số Số 129-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TCTG giới thiệu toàn văn Hướng dẫn này.

Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

02-08-2014 10:41:26 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công; khỏi nghèo mọi nàn, lạc hậu để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc là nội dung trọng tâm chi phối toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế và đạo đức người thầy thuốc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế và đạo đức người thầy thuốc

31-07-2014 01:45:31 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Theo Hồ Chí Minh, Ngành y tế cũng như các thầy thuốc Việt Nam phải chú trọng kết hợp Đông, Tây y và hết lòng yêu thương, chăm sóc người bệnh. Ngay từ những năm đầu sau khi nước ta giành được độc lập, trong Thư gửi Hội nghị Quân y, tháng 3-1948, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên

30-03-2014 09:44:09 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong mọi thời kỳ cách mạng, trách nhiệm của người đảng viên luôn gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của dân tộc.

Những bức ảnh đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

15-03-2014 02:29:31 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Lội ruộng cùng nông dân, câu cá bên nhà sàn, yêu thương các cháu thiếu nhi... là những bức ảnh về cuộc sống đời thường của Hồ Chủ tịch

Xúc động xem những bút tích của Bác Hồ

14-03-2014 06:05:50 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

(Dân trí) – Hàng trăm bút tích với nhiều nét chữ, ngôn ngữ, hình minh họa của Bác Hồ ghi dấu ấn những sự kiện quan trọng hay tình cảm với nhân dân, đồng chí đã cho người xem hiểu rõ hơn con người của vị Chủ tịch vĩ đại luôn sống mãi trong lòng dân.

Hồ Chí Minh về “khéo lãnh đạo”

Hồ Chí Minh về “khéo lãnh đạo”

05-03-2014 06:57:29 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Trong các tác phẩm, bài viết của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có hàng trăm từ “khéo”, chủ yếu đề cập đến vấn đề “khéo lãnh đạo” của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo Hồ Chí Minh, “khéo” chính là một “nghệ thuật”. Hồ Chí Minh viết rằng: “Khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý. Đó là một nghệ thuật quan trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ...”1. Lãnh đạo chính trị, theo Hồ Chí Minh cũng là một nghệ thuật - nghệ thuật lãnh đạo hay khéo lãnh đạo.

“Lời sấm” của bài thơ Giải đi sớm trong Nhật ký trong tù

09-02-2014 11:30:37 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Thi phẩm nổi tiếng Nhật ký trong tù của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được sáng tác trong thời gian bị quân Tưởng Giới Thạch bắt giữ và giam cầm vào cuối tháng 8-1942 trên đường Người từ Cao Bằng sang Trung Quốc để đến Côn Minh làm việc với các lực lượng cách mạng của người Việt Nam và lực lượng Đồng minh. Trong gần 14 tháng, Người bị giải đi qua hàng chục nhà lao ở 13 huyện của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), thường vào ban đêm. Ở mỗi nơi, mỗi cảnh, mỗi tình huống Người đều cảm hứng sáng tác thơ bằng chữ Hán để ghi lại tâm tư, tình cảm, niềm tin và hy vọng… của mình.

Phong cách khiêm nhường của Hồ Chí Minh

09-02-2014 11:22:15 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VII (năm 1991) đến nay, đã có nhiều tác giả, tác phẩm đi sâu trình bày có hệ thống những nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách, phương pháp của Hồ Chí Minh. Riêng về “phong cách Hồ Chí Minh” cũng đã có những tác phẩm, tác giả đề cập sâu các nội dung cấu thành phong cách của Người như phong cách tư duy, phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, giao tiếp…

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh từ Đường Kách mệnh đến Cương lĩnh 2011(1)

09-02-2014 11:15:16 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1927, là tập hợp các bài giảng tại các lớp dành cho hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào những năm 1925 – 1926, và người học được chọn lọc kỹ từ trong nước rồi bí mật sang Trung quốc. Tập sách khoảng 100 trang, giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về đảng cộng sản, về lý luận cách mạng, đề cập khá đầy đủ về con đường đi, việc xây dựng tổ chức và tập hợp lực lượng, đặc biệt là những phẩm chất mà người cách mạng Việt Nam cần có.

Tìm hiểu về nguồn gốc tư duy Hồ Chí Minh

09-02-2014 10:58:21 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” (UNESCO). Bài viết này xin chỉ đề cập một góc của vấn đề: Phong cách tư duy Hồ Chí Minh ở chặng đường đầu tiên của cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Phong cách tư duy đó phải chăng đã thể hiện như sau:

Vì hạnh phúc con người - tư tưởng lớn, bao trùm trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09-02-2014 10:57:06 PM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

​Vào những năm tháng cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không hề ngơi nghỉ, rời bỏ công việc của đất nước. Để chuẩn bị cho sự ra đi của mình, Người đã để lại Di chúc – những dòng chữ tâm huyết nhất cho toàn dân tộc. Bản Di chúc được Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 và được Người xem lại, bổ sung nhiều lần qua các năm. Từng câu, từng chữ trong Di chúc đều thể hiện sự suy tư, trăn trở, toát lên tinh thần nhân sinh, nhân đạo của người cộng sản: tất cả vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam và nền hòa bình trên thế giới.

Giá trị lý luận trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị lý luận trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02-01-2014 04:00:53 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc.

Giáo dục đạo đức cá nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Giáo dục đạo đức cá nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

04-12-2013 01:08:56 AM | Chuyên mục: Học và làm theo lời Bác

Giáo dục đạo đức cá nhân, trong đó có đảng viên trong nền kinh tế thị trường thực chất là quá trình làm hình thành ở cá nhân những chuẩn mực đạo đức, có một lý tưởng sống, biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị đạo đức cao đẹp. Đồng thời giáo dục cho họ những giá trị đạo đức truyền thống kết hợp với hiện đại để làm nền tảng cho việc xây dựng một chuẩn mực đạo đức mới của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau