Điều lệ và mẫu đăng ký tham dự Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư, năm 2018

2018-08-07 08:12:02
| Nguyễn Thanh Phong
Điều lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
ĐIỀU LỆ

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên lần thứ - Năm 2018

(Kèm theo kế hoạch số  59 -KH/ĐUK ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)
-----------
ĐIỀU 1. Đối tượng tham dự hội thi: Sinh viên hệ đại học, cao đẳng đang học tập tại các trường thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh (không học ngành, chuyên ngành Triết học, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Thế giới và Chính trị học).

ĐIỀU 2. Hình thức đăng ký dự thi
- Mỗi trường đăng ký tham gia tối đa 02 (hai) đội.
- Mỗi đội gồm 06 (sáu) thành viên, trong đó gồm 05 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị (không bắt buộc phải đăng kí thành viên dự bị, nhưng nếu không đăng kí và trong quá trình thi mà thành viên chính thức vắng thì phải thi với đội hình thiếu và không được bổ sung). Thành viên dự bị chỉ thay thế khi thành viên chính thức vắng mặt tại buổi thi.
- Đội tuyển đăng ký theo mẫu do Ban tổ chức quy định. Mỗi thành viên đội tuyển nộp 02 tấm hình 3x4. Hồ sơ đăng ký dự thi phải có xác nhận của Đảng ủy, chi ủy trường.
- Các trường tải hồ sơ và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên trên website http://hcmute.edu.vn/, http://dangbo.hcmute.edu.vn/news/system/  
- Địa chỉ gửi hồ sơ dự thi:
+ Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Phòng A1.10.01, lầu 10, Tòa nhà Trung tâm, 01 Võ Văn Ngân Q. Thủ Đức. ĐT: 08.37.221.223-ext: 8231, E-mail: vp_danguy@hcmute.edu.vn (Đ/c Nguyễn Thanh Phong: Di động: 091-20-888-30 email: phongnt@hcmute.edu.vn, Đ/c Phan Đoàn Tiến Bình: Di động: 0163-456-069, email:tienbinh@hcmute.edu.vn ).
+ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, số 3 Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, ĐT: 38-294.535, Fax: 38-295.047, E-mail: btgduk.hcm@gmail.com btg.dutruonghoc@tphcm.gov.vn (đ/c Nguyễn Thị Kim Hồng).
- Thời hạn đăng ký: nhận đầy đủ hồ sơ trước 16h00 ngày 17/9/2018.

ĐIỀU 3. Thể lệ hội thi: Hội thi sẽ được tổ chức thành 4 vòng: vòng sơ khảo (trắc nghiệm trên máy tính); vòng bảng (chọn 27 đội có số điểm cao nhất vòng sơ khảo, chia làm 3 bảng, mỗi bảng 9 đội, thi đấu đối kháng trực tiếp); vòng bán kết (9 đội nhất của 9 trận vòng bảng, chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu đối kháng trực tiếp); vòng chung kết (3 đội nhất của 3 trận vòng bán kết, thi đấu đối kháng trực tiếp).

ĐIỀU 4. Nội dung và hình thức thi
4.1. Nội dung
- Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các hiểu biết về thân thế, sự nghiệp các nhà triết học, các nhà kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.
- Việc vận dụng, thực hiện những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào chủ đề xuyên suốt toàn khóa là “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”;  và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lần thứ XII; các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần X; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X.
- Các thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam và Thành phố giai đoạn 2007 – 2017, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.
- Các vấn đề cơ bản về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam; về Hiếp pháp, pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với việc bảo vệ Tổ quốc.
- Các vấn đề về hội nhập quốc tế trong quá trình phát triển đất nước.
- Các hoạt động nổi bật của Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.
Các nội dung trên được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo đính kèm.

4.2. Hình thức các vòng thi
4.2.1. Vòng sơ khảo:
Thi trắc nghiệm trên máy tính, mỗi thành viên trả lời 75 câu hỏi trong thời gian 45 phút. Số điểm của đội sẽ là tổng điểm 05 (năm) thành viên.
Ban Tổ chức sẽ chọn ra 27 đội có số điểm cao nhất để vào vòng bảng. Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau khi xếp thứ hạng, Ban tổ chức sẽ lần lượt xét tiếp các hệ số phụ theo mức độ ưu tiên sau:
- Số điểm của thành viên có điểm cao thứ nhất trong đội.
- Sau đó, lần lượt đến số điểm của thành viên có điểm cao thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trong đội.
Trong trường hợp số lượng đội tuyển đăng ký dự thi ít hơn 27 đội, Ban tổ chức sẽ quyết định không tổ chức vòng sơ khảo.

4.2.2. Vòng bảng: 27 đội chia thành 3 bảng, mỗi bảng 9 đội, thi đấu 9 trận, chọn 9 đội nhất mỗi trận vào vòng bán kết. Thi đấu loại trực tiếp với 3 phần thi:
     * Phần 1: Nhập môn tri thức
     Hình thức thi: Mỗi đội có 05 câu hỏi dưới hình thức hỏi đáp. Cả 05 thành viên của mỗi đội sẽ luân phiên trả lời các câu hỏi cho từng thành viên. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi không quá 20 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm (không trừ điểm).
     * Phần 2: Vấn đề và sự kiện
     Hình thức thi:
     - Mỗi đội sẽ có 03 lượt lựa chọn câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 45 giây, sau mỗi 15 giây sẽ có một gợi ý được mở ra.
     - Đội lựa chọn câu hỏi được quyền trả lời tối đa 02 (hai) lần trong một câu hỏi (mỗi lần chỉ trả lời 01 (một) đáp án, nếu trong 01 lần trả lời mà có 02 đáp án thì đáp án thứ 02 được xem là đáp án cuối cùng và xem như đã sử dụng hết quyền trả lời, nếu trả lời có 03 đáp án trở lên thì xem như phạm quy, cho dù đáp án đúng thì vẫn không được tính điểm).
     - Thời gian tối đa của 01 lần trả lời là 10 giây tính từ khi có tín hiệu chuông trả lời của đội, nếu đáp án đúng thì được tính điểm, nếu đáp án sai thì gợi ý kế tiếp sẽ được mở ra và đội bấm chuông trả lời lần thứ 02 trong vòng 10 giây và hình thức như trả lời lần thứ 1 (nếu trả lời trong lần 02 mà trả lời có 02 đáp án thì xem như phạm quy, cho dù đáp án đúng thì vẫn không được tính điểm).
     - Trả lời đúng mỗi câu hỏi được tính điểm như sau:
+Mở gợi ý thứ nhất (giây thứ 45 đến còn 30 giây): cộng 20 điểm.
     +Mở gợi ý thứ hai (giây thứ 30 đến còn 15 giây): cộng 15 điểm.
     +Mở gợi ý thứ ba (giây thứ 15 đến còn trước khi hết thời gian): cộng 10 điểm.
     * Phần 3: Tự hào và tiếp bước
     Hình thức thi:
     - Mỗi đội sẽ có 03 lượt lựa chọn câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi hình tiếng. Thời gian suy nghĩ và trả lời (kể cả phần bổ sung) của mỗi câu hỏi không quá 30 giây. Câu trả lời cuối cùng là câu tính điểm. Trả lời đúng được 20 điểm, sai không có điểm (không bị trừ điểm). Nếu trả lời sai hoặc không có câu trả lời, 2 đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung (1 lần) bằng chuông (sau khi có hiệu lệnh: “Mời hai đội còn lại”, nếu chưa có hiệu lệnh của MC mà đội nào nhấn chuông giành quyền trả lời là phạm quy sẽ bị mất quyền trả lời bổ sung, quyền trả lời bổ sung thuộc về đội còn lại), thời gian trả lời bổ sung không quá 20 giây. Trả lời bổ sung đúng được 15 điểm, sai bị trừ 05 điểm.
     - Trong phần thi này, mỗi đội được một lần đặt ngôi sao hy vọng trước khi chọn câu hỏi. Trả lời đúng được gấp đôi điểm ở câu hỏi đó (40 điểm), nếu không có câu trả lời quyền đặt ngôi sao hy vọng được bảo lưu đến lượt lựa chọn câu hỏi tiếp theo của đội thi hoặc phần thi kết thúc.
     - Trong quá trình thi, song song với việc lựa chọn câu hỏi, Ban tổ chức có đưa ra một câu hỏi hình nền cho phần thi, có tổng cộng 09 mảnh hình nền. Gợi ý câu hỏi hình nền được mở ra 20 giây trước khi bắt đầu phần thi. Sau đó, gợi ý mỗi mảnh hình nền được mở ra khi các đội trả lời đúng câu hỏi tương ứng trong phần thi. Mỗi đội thi được phép trả lời câu hỏi hình nền 01 lần, trả lời đúng được cộng 30 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Các đội được phép sử dụng quyền trả lời câu hỏi hình nền trong bất cứ thời gian nào mà các đội muốn, tín hiệu xin trả lời câu hỏi hình nền là tín hiệu chuông (nếu là tín hiệu chuông trong thời gian đội bạn đang trả lời câu hỏi thì đội đưa ra tín hiệu chuông là đội được ưu tiên đoán chủ đề sau khi câu hỏi đã có kết luận của ban giám khảo). Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây kể từ khi có hiệu lệnh mời đội A (hoặc B, hoặc C) trả lời.
     * Phần thi xếp hạng (chỉ diễn ra trong trường hợp có 2 hoặc 3 đội điểm cao bằng nhau): tương tự phần thi “Tự hào và tiếp bước” nhưng điểm tổng kết theo từng lượt để phân định đội chiến thắng, nếu tiếp tục bằng điểm thì sẽ tiến hành lượt tiếp theo (luật penalty 1 lượt).

4.2.3. Vòng bán kết: Các đội vào Vòng bán kết là đội có điểm cao nhất của mỗi trận và thi đấu theo Bảng (A, B, C). 9 đội thắng vòng bảng sẽ thi vòng bán kết với hình thức đấu loại trực tiếp, gồm 4 phần thi bắt buộc và 1 phần thi không bắt buộc:
     * Phần 1: Nhập môn tri thức (tương tự vòng bảng).
     * Phần 2: Vấn đề và sự kiện (thi đối kháng)
     Hình thức thi: đối kháng, các đội sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời.
     - Mỗi đội sẽ có 03 lượt lựa chọn câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời đối với mỗi câu hỏi không quá 45 giây (đếm ngược, từ mốc 45 giây về mốc 0 giây), sau mỗi 15 giây sẽ có một gợi ý được mở ra.
    - Mỗi câu hỏi được trả lời tối đa 2 lần, thời gian tối đa của phần trả lời là 10 giây tính từ khi MC có hiệu lệnh "Mời đội A, B hoặc C" sau khi có tín hiệu chuông giành quyền trả lời của đội.
Lưu ý: Các đội khi giành quyền trả lời tận dụng 10 giây để suy nghĩ và chỉ trả lời một lần (chỉ trả lời 01 đáp án). Trong khoảng thời gian 10 giây trả lời của đội bạn, hai đội còn lại không được quyền nhấn chuông, nếu nhấn chuông thì xem như phạm quy, bị mất quyền trả lời bổ sung và quyền trả lời bổ sung thuộc về đội còn lại. Nếu đội nhấn chuông trả lời sai, MC có hiệu lệnh "Thời gian tiếp tục", ngay từ tín hiệu "Thời gian tiếp tục" của MC, các đội còn lại được nhấn chuông giành quyền trả lời, MC có hiệu lệnh "Mời đội A, B hoặc C" thì thời gian trả lời lần thứ hai (10 giây) được tính từ thời điểm này.
     - Mỗi đội được chỉ được quyền trả lời 1 lần nếu giành được tín hiệu chuông:
  • Nếu là đội đang trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai không bị trừ điểm.
  • Nếu là đội không trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai bị trừ 05 điểm.
          - Trả lời đúng mỗi câu hỏi được tính điểm như sau:
  • Mở gợi ý thứ nhất (giây thứ 45 đến còn 30 giây): cộng 20 điểm.
  • Mở gợi ý thứ hai (giây thứ 30 đến còn 15 giây): cộng 15 điểm.
  • Mở gợi ý thứ ba (giây thứ 15 đến còn trước khi hết thời gian): cộng 10 điểm.
     * Phần 3: Diễn đạt và trả lời
      Hình thức thi: mỗi đội chọn 2 thành viên tham gia phần thi này. Thời gian cho mỗi đội thi là 2 phút (120 giây).
     - Ban Tổ chức sẽ chiếu trình tự các từ khoá lên màn hình, 1 thành viên nhìn lên màn hình, diễn đạt cho thành viên còn lại trả lời nhưng không được sử dụng từ trên màn hình, không được dùng tiếng lóng, ngoại ngữ hoặc các dấu hiệu có liên quan. Thí sinh diễn đạt phải dùng các thuật ngữ, định nghĩa, khái niệm khoa học, lịch sử để giải thích, không được dùng những cách hiểu thô thiển, thông tục để diễn đạt. Sẽ có 10 từ khoá được hiển thị, trả lời đúng được 5 điểm. Nếu trả lời không được, có thể bỏ qua, sau 10 từ, có thể quay trở lại trả lời từ khoá đã bỏ qua.
     - Kết thúc 120 giây diễn đạt và trả lời, nếu tổng số từ khóa được đoán đúng là từ 05 từ khóa trở lên, đội thi sẽ có cơ hội thử thách với ô chữ bí mật dành cho 03 thành viên còn lại của đội. Sau khi thông tin gợi ý về từ khóa được công bố (thông tin liên quan và số chữ cái trong ô chữ), đội thi được suy nghĩ và đoán trước 2 chữ cái trong 20 giây. Kết thúc 20 giây, nếu tồn tại 2 chữ cái trong ô chữ, Ban Tổ chức sẽ cho hiện vị trí chữ cái đó trong ô chữ. Đội thi sẽ có thêm 20 giây để đưa ra câu trả lời. Mỗi đội chỉ được trả lời 1 lần, đúng được cộng 20 điểm.
     * Phần 4: Tự hào và tiếp bước (thi đối kháng).
     Hình thức thi: Đối kháng, các đội nhấn chuông để giành quyền trả lời. Mỗi đội sẽ có 03 lượt lựa chọn câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi hình tiếng. Thời gian suy nghĩ và trả lời (kể cả phần bổ sung) của mỗi câu hỏi không quá 30 giây. Câu trả lời cuối cùng là câu tính điểm. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm.
     - Nếu câu trả lời sai hoặc không có câu trả lời, 02 đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung (1 lần) bằng chuông (hiệu lệnh: “Mời hai đội còn lại”), thời gian trả lời bổ sung không quá 20 giây. Trả lời bổ sung đúng được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm.
     - Trong phần thi này, mỗi đội được một lần đặt ngôi sao hy vọng trước lượt lựa chọn câu hỏi của đội.
  • Nếu giành được quyền trả lời đầu tiên: trả lời đúng được gấp đôi điểm ở câu hỏi đó (40 điểm). Nếu giành được quyền trả lời bổ sung: nếu trả lời đúng, được 15 điểm (không được nhân đôi số điểm).
  • Nếu không giành được quyền trả lời: quyền đặt ngôi sao hy vọng được bảo lưu đến lượt lựa chọn tiếp theo của đội thi hoặc phần thi kết thúc.
     - Câu hỏi hình nền: tương tự vòng bảng.
     *Phần thi xếp hạng: tương tự vòng bảng.   

4.2.4. Vòng chung kết: Đội thắng cuộc của từng Bảng (A, B, C) ở vòng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết tranh giải nhất, nhì, ba.
     *Phần 1; Phần 2; Phần 3 (tương tự vòng bán kết).
     * Phần 4 : Bản lĩnh tri thức
     Hình thức thi:
     - Câu hỏi tình huống được công bố cho 5 thành viên để hội ý để trả lời trong thời gian 2 phút (120 giây). Thời gian trình bày phần giải quyết tình huống là 3 phút (180 giây).
     - Sau đó, Ban Giám khảo và đội thi có thêm thời gian 2 phút (120 giây) để trao đổi, làm rõ thêm nội dung trả lời của đội (thời gian được tính sau khi Ban Giám khảo đặt xong câu hỏi mở đầu).
     - Tính điểm: Thành viên Ban Giám khảo sẽ cho điểm riêng từng phần giải quyết tình huống và trao đổi, làm rõ. Điểm tối đa cho phần thi này là 75 điểm, trong đó trả lời câu hỏi là 25 điểm (không cho điểm lẻ).
     * Phần 5: (tương tự Phần 4 vòng bán kết).
     * Câu hỏi thử thách:
     Phần thi không bắt buộc, các đội phải quyết định có tham gia phần thi này hay không trước khi bắt đầu phần thi này (bằng phiếu lựa chọn do Ban Tổ chức phát trước khi diễn ra phần thi). Nội dung thi mang tính tổng hợp, các đội tuyển có quyền lựa chọn câu hỏi 30 điểm hoặc 50 điểm để trả lời. Đội chọn câu hỏi có quyền bổ sung 1 lần, câu trả lời bổ sung là câu tính điểm, thời gian suy nghĩ và trả lời là 45 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm bằng với số điểm câu hỏi đã chọn.

ĐIỀU 5. Thứ tự thi
     - Phần thi Nhập môn tri thức Vòng bảng: thứ tự lượt thi theo thứ tự bảng A àBàC của từng trận.
     - Các phần thi còn lại, các vòng bán kết, chung kết: thứ tự thi lần lượt từ đội có điểm thi thấp nhất của phần thi trước, vòng thi trước.
 
ĐIỀU 6. Nguyên tắc chấm điểm
     - Công khai đáp án và số điểm sau mỗi phần thi.
     - Thang điểm: không sử dụng thang điểm lẻ; đáp án đúng được hưởng trọn số điểm, đáp án chưa chính xác hoặc sai thì không được tính điểm.
     - Trong trường hợp các đội có tổng điểm bằng nhau ở các vòng thi (bảng, bán kết, chung kết) thì Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ tổ chức thi câu hỏi phụ để quyết định đội thắng cuộc giành quyền vào vòng tiếp theo và xếp hạng nhất, nhì, ba ở vòng chung kết.

ĐIỀU 7. Giải thưởng: Ban tổ chức trao giải thưởng (hiện kim, giấy chứng nhận) nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội tuyển đạt kết quả tốt. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số các giải phụ cho cá nhân và tập thể.

ĐIỀU 8. Trách nhiệm của đội tuyển và cá nhân các thành viên trong đội tuyển
     - Chấp hành nghiêm túc điều lệ hội thi và sự phân công của Ban tổ chức về thời gian, địa điểm dự thi.
     - Tham gia đầy đủ các buổi họp phổ biến điều lệ và bắt thăm thứ tự thi các vòng thi.
     - Trong quá trình diễn ra hội thi, có thắc mắc, khiếu nại vấn đề gì, các đơn vị gửi văn bản về Ban tổ chức. Nếu đội nào vi phạm điều lệ, tùy mức độ, Ban tổ chức sẽ xem xét và đề xuất Ban Chỉ đạo hội thi xử lý.

ĐIỀU 9. Điều khoản thi hành: Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức hội thi, nếu có những vấn đề phát sinh cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi thì Ban tổ chức sẽ xem xét và báo cáo Ban Chỉ đạo hội thi quyết định.
----------
Tác giả bài viết: ĐUK
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết