Thông báo số 1 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018

Thứ ba - 28/08/2018 18:56 | Ban Biên tập
ĐẢNG ỦY KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI OLYMPIC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        
TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2018
 
*
Số 84-TB/BCĐ
 
 
THÔNG BÁO SỐ 1

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

lần thứ - Năm 2018

-----
 
- Căn cứ Kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư – năm 2018 cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối;
- Căn cứ cuộc họp của Tiểu ban chuyên môn Hội thi vào ngày 16 tháng 8 năm 2018; Ban chỉ đạo Hội thi thông báo đến các đảng ủy, chi ủy cơ sở nội dung như sau:

1. Tài liệu tham khảo
Tiểu ban chuyên môn Hội thi công bố danh mục các tài liệu tham khảo chính dành cho Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018 (danh mục tài liệu đính kèm).

2. Thành lập đội tuyển, tổ chức ôn tập và đăng ký tham gia hội thi
- Mỗi trường đăng ký tham gia tối đa 02 (hai) đội.
- Mỗi đội gồm 06 (sáu) thành viên, trong đó gồm 05 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị (không bắt buộc phải đăng kí thành viên dự bị, nhưng nếu không đăng kí và trong quá trình thi mà thành viên chính thức vắng thì phải thi với đội hình thiếu và không được bổ sung). Thành viên dự bị chỉ thay thế khi thành viên chính thức vắng mặt tại buổi thi.
- Đội tuyển đăng ký theo mẫu do Ban tổ chức quy định. Mỗi thành viên đội tuyển nộp 02 tấm hình 3x4. Hồ sơ đăng ký dự thi có xác nhận của Đảng ủy, chi ủy trường.
- Các trường tải hồ sơ và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên trên website http://dangbo.hcmute.edu.vn/ (http://dangbo.hcmute.edu.vn/news/Hoi-thi-Mac-Lenin-Tu-tuong-Ho-Chi-Minh/)
 -  Thời hạn đăng ký: Ban tổ chức Hội thi nhận đầy đủ hồ sơ trước 16g00 ngày 17/9/2018.

3. Thông tin và nơi liên hệ Ban tổ chức Hội thi
- Các thông tin liên quan về Hội thi (kế hoạch, điều lệ, danh mục tài liệu tham khảo, thông báo, mẫu hồ sơ đăng ký…..) sẽ được Ban tổ chức cập nhật trên trang http://dangbo.hcmute.edu.vn/; http://dangbo.hcmute.edu.vn/news/Hoi-thi-Mac-Lenin-Tu-tuong-Ho-Chi-Minh/.
- Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi:
+ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, số 3 Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, ĐT: 38-294.535, Fax: 38-295.047, E-mail: btgduk.hcm@gmail.com btg.dutruonghoc@tphcm.gov.vn (đ/c Nguyễn Thị Kim Hồng).
+ Thường trực Tiểu Ban tổ chức: Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Phòng A1.10.01, lầu 10, Tòa nhà Trung tâm, số 01 đường Võ Văn Ngân quận Thủ Đức. ĐT: 028.37.221.223-ext: 8231, E-mail: vp_danguy@hcmute.edu.vn (hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Di động: 091-20-888-30, email: phongnt@hcmute.edu.vn; Đ/c Phan Đoàn Tiến Bình, Di động: 0163-456-069, email:tienbinh@hcmute.edu.vn).
Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.
 
                                                                                                 
Nơi nhận:
- Các đồng chí trong BCĐ, BTC,
- Các đồng chí trong các Tiểu ban giúp việc,
- Các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối,
- Lưu VP.
D\DUK\OLYMPIC\thongbao1
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 kiêm
PHÓ BAN CHỈ ĐẠO
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thiên Kha
Tác giả bài viết: ĐUK
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết