Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:42:59 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:42:59 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:42:55 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:42:46 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:42:18 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:41:37 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:41:31 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác

09-05-2018 02:41:25 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Hội thảo khoa học kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác diễn ra ngày 03/5/2018 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

07-07-2017 12:03:25 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

04-03-2017 12:38:27 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta. Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, Đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.

Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

18-01-2016 03:19:13 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Ngày 15 tháng 1 năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Toàn văn hướng dẫn như sau:

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12.2015

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12.2015

28-12-2015 07:02:55 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12 NĂM 2015

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945

18-08-2015 08:27:53 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đúng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay đổi chủ, chống lại cách mạng.

Từ ý tưởng của Bác Hồ đến lần kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đầu tiên

Từ ý tưởng của Bác Hồ đến lần kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đầu tiên

26-07-2015 10:52:24 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Trước khi Ngày Thương binh chính thức được công nhận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Thường trực Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Bức thư có đoạn viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí bị ốm yếu, què quặt.

Nhớ về Người – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

Nhớ về Người – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

18-05-2015 11:52:34 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và công lý “là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho sự hiểu biết lẫn nhau" đã "để lại dấu ấn" và "góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của nhân loại".

Người là niềm tin tất thắng

Người là niềm tin tất thắng

18-05-2015 11:49:17 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Đó không chỉ là bài hát của nhạc sĩ Chu Minh viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là suy nghĩ, tấm lòng của muôn triệu trái tim Việt Nam và nhân loại về Người. Tên tuổi của Người sống mãi với non sông Việt Nam và trở thành niềm tin tất thắng, đồng hành cùng dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Là gốc của mọi công việc

Là gốc của mọi công việc

18-05-2015 11:47:50 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Ngày 19 tháng 5 năm nay, nước ta kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng rỡ non sông, đất nước ta.

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 2732
  • Tháng hiện tại: 174868
  • Tổng lượt truy cập: 8048939

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội