Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

17-05-2015 04:36:27 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.

Bài học Hồ Chí Minh: Có yêu dân mới được dân yêu

Bài học Hồ Chí Minh: Có yêu dân mới được dân yêu

17-05-2015 04:13:18 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật - giả đang ngày càng bị pha trộn. Đây đó vẫn còn không ít vị lời nói không đi đôi với việc làm. Thậm chí, ngay cả khi nói, các vị đó cũng không cần để ý xem hiệu ứng tiếp nhận của người nghe thế nào; những điều mình nói có gần với mối quan tâm thường ngày, có gần với những quyền lợi sát sườn của họ không! Những lúc như vậy, càng thấy việc ôn lại những lời nói, việc làm của Bác cần thiết biết bao.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - sự toả sáng giá trị văn hoá quân sự Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - sự toả sáng giá trị văn hoá quân sự Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

07-04-2015 04:00:12 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, đó “là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam”(1).

Đảng gần gũi trong lòng nhân dân

Đảng gần gũi trong lòng nhân dân

31-01-2015 05:26:03 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có bài viết "Đảng gần gũi trong lòng nhân dân". Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

31-01-2015 05:21:35 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân vào hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành trong công việc hằng ngày. Có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, trong đó “nêu gương” là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

08-01-2015 03:13:41 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) mới được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Suy và ngẫm

Suy và ngẫm

29-12-2014 03:27:17 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền của dân tộc, vấn đề bạn và thù thường xuyên được đặt ra.

“Con rối”

“Con rối”

25-12-2014 06:31:38 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Những hạng người như thế, nếu không tỉnh táo, thận trọng và biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ trong phát ngôn, chính họ tự biến mình thành “con rối” cho cuộc đời... giật dây!

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân

22-12-2014 07:34:11 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng , Học và làm theo Bác

Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, giữ gìn mối quan hệ quân dân “cá - nước” luôn được Người quan tâm đặc biệt, thường xuyên nhắc nhở, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ trong quân đội.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

14-11-2014 01:21:21 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận , Sinh hoạt Tư tưởng

Kèm theo Hướng dẫn số 134- HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

06-10-2014 04:29:21 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, nội dung đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong công tác xây dựng Đảng là vấn đề đoàn kết, thống nhất (ĐK,TN). Đây là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho Đảng thực sự vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử, đó là: Lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự ĐK,TN trong Đảng, Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”[1].

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”

12-09-2014 04:42:02 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09-02-2007, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương khóa X là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang với nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò, trách nhiệm đặc biệt.

Nhà nước pháp quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà nước pháp quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

13-08-2014 08:09:43 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Xây dựng và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

01-08-2014 04:08:01 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sáng 31/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm của cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị.

Lịch sử công đoàn qua các bộ tem 28/07/1929 - 18/07/2014

Lịch sử công đoàn qua các bộ tem 28/07/1929 - 18/07/2014

28-07-2014 06:02:25 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công Hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng Sản Đoàn Người cũng đề ra việc “vô sản hoá” – đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân vào tổ chức Công Hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo

25-07-2014 05:29:22 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sau hơn 20 năm đổi mới, những chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo đã có ý nghĩa quyết định tới việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, củng cố niềm tin của đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo vào đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn dân ta vận dụng, thể nghiệm thành những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Điều đó đã khẳng định tính đúng đắn và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh qua thực tiễn cách mạng.

Cần kịp thời

Cần kịp thời

25-03-2014 03:39:48 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Kể từ khi Báo Người cao tuổi đăng những thông tin về tài sản, ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ trong một thời gian ngắn trước khi nghỉ hưu của ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đến nay đã gần một tháng. Trong thời gian ấy dư luận xôn xao, nhiều đánh giá, bình luận, ý kiến hoài nghi, thắc mắc nhưng không có một ý kiến nào của các cơ quan có trách nhiệm về những thông tin trên. Không riêng ông Trần Văn Truyền, một số cán bộ cao cấp khác đã nghỉ hưu hoặc đương chức, khi báo chí đã đưa tin về những khối tài sản lớn bị dư luận xã hội phê phán nhưng cũng không được cơ quan nào có trách nhiệm lên tiếng khẳng định thông tin đó đúng hay sai. Liệu những thông tin ấy có thuộc dấu hiệu vi phạm để cơ quan kiểm tra các cấp vào cuộc? Và trong những trường hợp ấy, có cần những phát ngôn chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm để định hướng dư luận?

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 69
  • Hôm nay: 7812
  • Tháng hiện tại: 349574
  • Tổng lượt truy cập: 7778379

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội