Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân

22-12-2014 07:34:11 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng , Học và làm theo Bác

Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, giữ gìn mối quan hệ quân dân “cá - nước” luôn được Người quan tâm đặc biệt, thường xuyên nhắc nhở, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ trong quân đội.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

14-11-2014 01:21:21 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận , Sinh hoạt Tư tưởng

Kèm theo Hướng dẫn số 134- HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

06-10-2014 04:29:21 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, nội dung đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong công tác xây dựng Đảng là vấn đề đoàn kết, thống nhất (ĐK,TN). Đây là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho Đảng thực sự vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử, đó là: Lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự ĐK,TN trong Đảng, Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”[1].

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”

12-09-2014 04:42:02 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09-02-2007, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương khóa X là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang với nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò, trách nhiệm đặc biệt.

Nhà nước pháp quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà nước pháp quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

13-08-2014 08:09:43 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Xây dựng và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

01-08-2014 04:08:01 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sáng 31/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm của cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị.

Lịch sử công đoàn qua các bộ tem 28/07/1929 - 18/07/2014

Lịch sử công đoàn qua các bộ tem 28/07/1929 - 18/07/2014

28-07-2014 06:02:25 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công Hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng Sản Đoàn Người cũng đề ra việc “vô sản hoá” – đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân vào tổ chức Công Hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo

25-07-2014 05:29:22 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sau hơn 20 năm đổi mới, những chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo đã có ý nghĩa quyết định tới việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, củng cố niềm tin của đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo vào đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn dân ta vận dụng, thể nghiệm thành những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Điều đó đã khẳng định tính đúng đắn và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh qua thực tiễn cách mạng.

Cần kịp thời

Cần kịp thời

25-03-2014 03:39:48 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Kể từ khi Báo Người cao tuổi đăng những thông tin về tài sản, ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ trong một thời gian ngắn trước khi nghỉ hưu của ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đến nay đã gần một tháng. Trong thời gian ấy dư luận xôn xao, nhiều đánh giá, bình luận, ý kiến hoài nghi, thắc mắc nhưng không có một ý kiến nào của các cơ quan có trách nhiệm về những thông tin trên. Không riêng ông Trần Văn Truyền, một số cán bộ cao cấp khác đã nghỉ hưu hoặc đương chức, khi báo chí đã đưa tin về những khối tài sản lớn bị dư luận xã hội phê phán nhưng cũng không được cơ quan nào có trách nhiệm lên tiếng khẳng định thông tin đó đúng hay sai. Liệu những thông tin ấy có thuộc dấu hiệu vi phạm để cơ quan kiểm tra các cấp vào cuộc? Và trong những trường hợp ấy, có cần những phát ngôn chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm để định hướng dư luận?

Kể chuyện chống chào cờ ở nhà tù Thủ Ðức

21-03-2014 07:30:39 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Cho đến khi bị đày tới nhà tù Thủ Đức vào tháng 5-1968, cựu nữ tù chính trị Trần Kim Cúc đã trải qua 2 lần bị bắt và giam cầm tại các trại giam, nhà tù: Ty Cảnh sát quận 8, Ty Cảnh sát quận 2, Nha Cảnh sát Đô Thành… Chính quyền tay sai bắt buộc các tù chính trị khi ở các nhà giam của chúng phải chào cờ của ngụy quyền vào mỗi sáng thứ hai. Không ít chiến sĩ cộng sản kiên trung đã bị đánh đập, tra tấn dã man, thậm chí hy sinh cả tính mạng để chống chào cờ. Bọn chúng cho rằng, chỉ cần những “tên Việt cộng cứng đầu” này thỏa hiệp chấp nhận chào cờ, là đã thắng lợi được bước đầu…

Hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh". (Ảnh: nguồn SGGP)

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khẳng định sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

21-03-2014 07:14:18 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sáng 20/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hội thảo khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ “Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” đã được Bộ Quốc Phòng phối hợp cùng Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức trang trọng.

Sự khác biệt trong văn hóa Đông - Tây và những suy nghĩ đối với việc phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay

05-03-2014 01:13:19 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

TCCSĐT - Văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây tự nó đã có sự khác biệt. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, sự giao lưu văn hóa Đông - Tây tạo nên những cơ hội để mỗi quốc gia phát huy và tiếp thu những khía cạnh tích cực của mỗi nền văn hóa, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của đất nước, dân tộc mình.

Bình thường hay không bình thường

Bình thường hay không bình thường

05-03-2014 01:08:42 PM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các báo điện tử thỉnh thoảng lại rộ lên thông tin kèm hình ảnh về những biệt thự, trang trại, nhà cửa... của cán bộ lãnh đạo ở ngành này, địa phương kia. Trong số những đống của cải đắt tiền ấy có cả của những người “đã bị lộ” đang trong thời gian chờ xét xử hoặc đã trong vòng lao lý hoặc những người đương chức. Những thông tin kiểu như vậy khiến người ta kháo nhau, đồn thổi “tam sao thất bản”. Người trong cuộc lên tiếng thanh minh nhưng không có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nên dân chúng bán tín, bán nghi. Có người lấy phương châm “im lặng là vàng”. Dân ta thường tin vào báo chí nên thường nghĩ: “Không có lửa làm sao có khói?”. Thời gian qua đi, có thông tin được các cơ quan có trách nhiệm làm rõ, trả lời trên báo chí; có thông tin rơi vào im lặng không rõ thực hư, nhưng nhiều người vẫn bị thông tin ban đầu chi phối, ám ảnh.

Công tâm

10-02-2014 04:48:22 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Ðã hai ngày hôm nay, ông Toan không ra khỏi nhà. Những chậu cây cảnh quý trong vườn không được ông tưới tắm. Mấy con chim họa mi hằng ngày ông luôn chăm sóc, nay cũng chẳng được cho ăn.

Tổng kết "vui vẻ", phê bình "cầm roi"

Tổng kết "vui vẻ", phê bình "cầm roi"

07-01-2014 04:57:36 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Cứ vào dịp cuối năm, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch năm sau. Năm nay cũng đang “vào mùa” tổng kết, kiểm điểm cuối năm 2013. Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 4-11-2013 về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Hướng dẫn đã nêu rõ mục đích, yêu cầu là “Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; nâng chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên một cách thực chất hơn và góp phần cải cách hành chính trong sinh hoạt Đảng”.

Tóm lại,… đều tốt

10-12-2013 04:08:13 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

TCCSĐT - Khi nghe sắp có việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều người ở cơ quan nọ cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi, bởi gần đây ở cơ quan họ xảy ra nhiều vấn đề “phức tạp” và “nhạy cảm”. Họ hy vọng rằng nhiều vấn đề trong số đó sẽ được làm rõ; các bên hữu quan sẽ sẵn sàng vào cuộc. Chắc chắn sẽ được chứng kiến “cuộc đấu tranh quyết liệt” giữa các cá nhân, làm cho chi bộ, đảng bộ mạnh hơn, mỗi cá nhân tiến bộ hơn.

Chiếc xe ô tô con và cái két sắt

Chiếc xe ô tô con và cái két sắt

04-12-2013 07:16:32 AM | Chuyên mục: Sinh hoạt Tư tưởng

Sau mấy ngày anh từ địa phương được điều động lên nhận công tác ở cơ quan trung ương, chánh văn phòng cơ quan gặp anh hỏi ý kiến anh về việc bố trí xe đưa đón anh theo tiêu chuẩn. Theo quy định, cán bộ như anh được trang bị xe ô tô con giá trị từ 700 đến 800 triệu đồng. Khi đó “sếp” có 2 sự lựa chọn, nếu lấy xe mới tinh thì chỉ còn loại ford MONDEO 2.0; nếu không thì dùng chiếc Camry 2.4 cũ, nguyên là xe phục vụ đồng chí là lãnh đạo cơ quan, nay đã nghỉ hưu.

  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội

DANH MỤC

Truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 6035
  • Tháng hiện tại: 87151
  • Tổng lượt truy cập: 6546707