Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thứ hai - 06/01/2014 18:05 | Nguyễn Thanh Phong
Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 

 Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. (Ảnh: TH)


Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

 

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội gồm có 5 Chương. 

Chương I là những quy định chung giải thích từ ngữ; mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội; nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội; chủ thể giám sát và phản biện xã hội.

Theo đó, mục đích quy chế giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

Chương II và Chương III là các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Trong mỗi chương này đều quy định rõ về đối tượng, nội dung giám sát và phản biện; phạm vi giám sát và phản biện; phương pháp giám sát và phản biện; quyền và trách nhiệm trong giám sát, phản biện.

Chương IV quy định điều kiện bảo đảm, khen thưởng, xử lý vi phạm.

Chương V quy định về việc tổ chức thực hiện. (Xem toàn văn Quy chế tại đây)
 

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ./.

Tác giả bài viết: Trung Anh
Nguồn tin: dangcongsan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết