Bến Nhà Rồng - nơi khởi nguồn tương lai của dân tộc Việt Nam

2015-06-05 09:06:44
| Đinh Đại Đồng
Bến Nhà Rồng - nơi khởi nguồn tương lai của dân tộc Việt Nam

Bến Nhà Rồng - nơi khởi nguồn tương lai của dân tộc Việt Nam

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang bế tắc như vậy, ở vùng đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An xuất hiện một cậu bé Nguyễn Sinh Cung, ngay từ nhỏ đã chứng tỏ được bản lĩnh, ý chí của người thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát như mang lại cơ đồ lớn cho dân tộc Việt Nam.
Không chịu khuất phục quân xâm lược, hàng trăm cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp nổ ra khắp cả nước, song tất cả các cuộc khởi nghĩa, nổi dậy đó đều “lóe lên như ánh sao băng, rồi vụt tắt dưới chân trời xã hội”, bị đàn áp và dìm trong biển máu. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái của những người tiểu tư sản yêu nước theo khuynh hướng tư sản cũng bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Không chỉ những cuộc khởi nghĩa vũ trang thất bại, phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh theo xu hướng bất bạo động cũng không thành công. Sự thất bại của tất cả các phong trào yêu nước nói trên đều bắt nguồn từ một nguyên nhân -  thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn dẫn dắt. Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ thực sự lâm vào khủng hoảng về đường lối cứu nước. Tương lai, tiền đồ của dân tộc không biết đi đâu về đâu, đúng như Nhà thơ Tố Hữu đã viết “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước,trọn một dòng hay để nước cuốn trôi”.

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang bế tắc như vậy, ở vùng đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An xuất hiện một cậu bé Nguyễn Sinh Cung, ngay từ nhỏ đã chứng tỏ được bản lĩnh, ý chí của người thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát như mang lại cơ đồ lớn cho dân tộc Việt Nam. Sinh ra và lớn lên vào thời nước mất, nhà tan, lại trực tiếp chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau, sự đàn áp, bóc lột tàn bạo, dã man của bọn quan lại phong kiến đối với đồng bào và nhân dân… đã hun đúc thổi vào lòng Người tình thương yêu con người, căm ghét chế độ thực dân phong kiến thối nát và lòng quyết chí ra đi tìm lấy con đường đi đúng đắn để cứu dân, cứu nước. Vốn có tư chất thông minh, tinh thần ham học hỏi, khả năng tư duy độc lập, tính ham hiểu biết và nhạy bén với cái mới, Người bị lôi cuốn bởi khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” và thôi thúc bởi ý định tìm hiểu “cái gì ẩn dấu sau” những từ đẹp đẽ đó ở chính nước sinh ra khẩu hiệu đó. Những tư tưởng tiến bộ của cuộc cách mạng ở Pháp năm 1789, thành tựu văn minh, tiến bộ của nhân loại ở Pháp và các nước châu Âu khác, đã thúc đẩy Người muốn đến tận nơi tìm hiểu. Đó chính là những lý do Nguyễn Tất Thành quyết định chọn nước Pháp, chọn châu Âu làm điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước năm 1911.  


Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp

Ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ giã quê hương, lên con tàu Amiran Latusơ Tơrêvin sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Cuộc hành trình của Người đã vượt qua ba đại dương, đến bốn châu lục, qua 28 nước, bôn ba ròng rã trên một đoạn đường ước tính 20 vạn km, từ những trung tâm văn minh nhất của thế giới tới những nơi bần cùng và đau khổ nhất của nhân loại thời ấy. Trên mỗi đoạn đường, tình yêu nước thương nòi từ thuở ấu thơ và nỗi đau trước sự cùng khổ của các dân tộc bị áp bức, lòng khát khao sớm giải phóng Tổ quốc và ước mơ xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh, hạnh phúc vì giai cấp cần lao thấm quyện vào nhau. Kết tinh văn hiến dân tộc và đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, nhờ đó mà Người lý giải được sâu sắc nỗi đau của dân tộc, của giai cấp, của nhân loại, nhận ra con đường đúng đắn xóa bỏ nỗi đau ấy, xác lập được ý chí và bản lĩnh anh hùng: “hai tay xây dựng sơn hà”.

Gần mười năm, vừa lao động kiếm sống, vừa tiến hành khảo sát thực tiễn nhiều nước tư bản và các nước thuộc địa, khảo sát các cuộc cách mạng ở các nước Pháp, Anh, Mỹ… Nguyễn Tất Thành đã có nhận thức quan trọng là: Ở đâu chủ nghĩa tư bản cũng là thù, ở đâu nhân dân lao động cũng là bạn và trên đời này chỉ có một mối tình duy nhất là hữu ái giai cấp mà thôi. Sống hoà mình cùng nhân dân lao động và phong trào đấu tranh của công nhân Pháp, Nguyễn Ái Quốc say sưa hoạt động cách mạng, viết báo, hội họp, tuyên truyền, cổ động. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động trong phong trào của những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và nhận thức của Người. Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng xã hội Pháp. Ngày 18/6/1919, với tên Nguyễn Ái Quốc, Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản yêu sách tới Hội nghị Vécxây yêu cầu về quyền tự do, dân chủ, bình đẳng dân tộc cho nhân dân An Nam. Tám yêu cầu không được chấp nhận, nhưng đã vạch trần bản chất giả dối của các cường quốc thống trị, đồng thời cũng đem lại cho Nguyễn Ái Quốc một nhận thức tỉnh táo là các dân tộc muốn được giải phóng chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân mình.

Tháng 7/1920, Người đọc được bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo L’Humanité. Bản luận cương đã chỉ rõ cho Người con đường đấu tranh cách mạng chỉ có thể là cách mạng vô sản, ngoài ra không còn con đường nào khác, từ đó Người quyết định đi theo V.I.Lênin, đi theo con đường cách mạng Tháng mười Nga. Có thể khẳng định, bản Luận cương của Lênin đã mở ra tương lai mới cho dân tộc Việt Nam, từ đây con người có quyền kỳ vọng vào cuộc sống, vào giá trị chân lý của thời đại chỉ có độc lập tự do mới là vĩnh cửu. Luận cương đã giải đáp cho Người những băn khoăn về con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc, trả lời câu hỏi ai là người lãnh đạo, lực lượng tham gia và mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. Sự khởi đầu đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện lớn lao, một mốc son đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra cuộc hành trình của toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đưa đất nước Việt Nam  sánh vai cùng với các cường quốc năm châu trên thế giới.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta  kỷ niệm 103 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2014), 73 năm ngày Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2014), là dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử dân tộc ta. Thời gian trôi qua, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, một thời đại mới với rất nhiều thay đổi và thành tựu lớn  lao trên con đường xây dựng đất nước. Cuộc sống của nhân dân ta ngày càng ấm no, vui tươi, hạnh phúc, chúng ta càng khắc sâu trong tim lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh lớn lao mà Bác đã trải qua trong hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, về tinh thần tận tụy, hy sinh phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người mãi mãi là tài sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.. Người đã bôn ba khắp năm châu, vừa lao động vừa học tập, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới, để rồi tìm thấy ánh sáng cách mạng của thời đại: Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Trong thế kỷ XXI đầy sôi động này, thế giới dù có thể đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi, Người vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình không chỉ vì một nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, mà còn vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Vì vậy, 'Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. 

TRẦN NGỌC TRUNG

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết