Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ

2014-02-10 11:25:23
| Nguyễn Thanh Phong
Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong sinh hoạt chi bộ, không thể không có nội dung về xây dựng Đảng cũng như không thể không có tính chất xây dựng Đảng. Trên thực tế, ở một số chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các nội dung chuyên môn được bàn nhiều và gần như chiếm hết thời gian, còn nội dung xây dựng Đảng được bàn rất ít hoặc không được quan tâm đúng mức. Đây là điều cần khắc phục.
Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, các mặt công tác xây dựng Đảng dưới đây cần được chú trọng.
Công tác tư tưởng: đó là việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nội bộ và dư luận; lắng nghe chia sẻ về các vấn đề trong đơn vị, trong cơ quan, nơi cư trú, trong Đảng; giải đáp các thắc mắc; lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng… Đây là công tác đặc biệt quan trọng mà các chi bộ cần quan tâm. Bởi có nhiều vấn đề, đảng viên (hoặc quần chúng) không mạnh dạn nêu ý kiến thì cấp ủy đinh ninh rằng “không có vấn đề gì”, kỳ thực họ không dám nói, không thể nói hoặc không tin tưởng để trình bày. Chẳng hạn, ở một chi bộ trường học, đảng viên có thắc mắc về mức thu nhập tăng thêm vào dịp Tết, như vì sao năm nay ít hơn năm trước, vì sao người này ít hơn người kia, vì sao trường này ít hơn trường khác…; họ có thể thắc mắc chung (như là một tâm tư) hoặc thắc mắc cho ai đó cụ thể… Cấp ủy, chi bộ cần quan tâm lắng nghe các ý kiến, dư luận về vấn đề này thông qua các sinh hoạt hoặc qua các cá nhân, rồi trình bày trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời khuyến khích các đảng viên phát biểu. Nếu không ai có ý kiến khác thì mặc nhiên phải chấp hành tinh thần chung, không được phát biểu khác với tinh thần đó, đồng thời giải thích, tác động đến những người có ý kiến khác. Do đó, với một số sự việc, nếu không giải quyết dứt điểm từ khi manh nha mà để tích tụ lâu dài, âm ỉ thì có thời điểm sẽ bộc phát hoặc làm mất đoàn kết nội bộ.
Công tác tuyên truyền: đó là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích chủ trương, chính sách; quán triệt các nghị quyết, các chỉ đạo của cấp trên… Cấp ủy nên quan tâm tuyên truyền những chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động của đơn vị, có ảnh hưởng thiết thân đến quyền lợi của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; quán triệt các văn kiện về xây dựng Đảng… Ở một số chi bộ, nếu đảng viên không được dự các đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết do cấp ủy cấp trên tổ chức thì chi ủy phải làm nhiệm vụ này. Để đảm bảo nội dung sinh hoạt, tránh để mất quá nhiều thời gian vào việc đọc văn bản mà nên trình bày những nội dung quan trọng, đồng thời hướng cho đảng viên tự tìm hiểu, tự nghiên cứu. Tuy nhiên, chi bộ cần giám sát việc tự nghiên cứu của đảng viên ra sao, để tránh đảng viên không nắm chắc vấn đề ở ngay lĩnh vực mình công tác.
Công tác tổ chức: là việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; phân công, phân nhiệm cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị; quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ… Một tổ chức qua quá trình hoạt động thường bộc lộ những ưu và khuyết, các cá nhân qua phân công, giao việc cũng có thể thể hiện được mặt mạnh, mặt yếu. Do đó, cần thiết có sự sắp xếp, điều chỉnh để phát huy các ưu điểm, hạn chế, khắc phục các khuyết điểm. Chẳng hạn, ở một chi bộ khu phố, sau khi xem xét lại việc phân công các đảng viên phụ trách các tổ dân phố, thấy có một số đảng viên chưa phát huy được, do không có điều kiện bám sát địa bàn, do sự phối hợp chưa tốt giữa đồng chí này với ban điều hành tổ… thì nên phân công lại để các hoạt động được nhịp nhàng và hiệu quả hơn. Hay ở chi bộ cơ quan, công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt cán bộ là rất quan trọng, cần đưa ra chi bộ bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ, công khai. Tránh tình trạng làm công tác cán bộ mà “úp mở”, tạo ra nhiều dư luận không hay thì không chỉ nguy hại cho đơn vị mà còn ảnh hưởng đến sự phấn đấu của các cá nhân. Do đó, chi bộ cần phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để đưa ra những ý kiến khách quan, công tâm cho công tác tổ chức.
Công tác kiểm tra, giám sát: có hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên (như với việc thi hành Điều lệ Đảng, chấp hành quy định đảng viên không được làm, về tư cách đạo đức…), định kỳ (kiểm tra thẻ đảng, qua đợt phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, kiểm tra việc thu chi đảng phí…), đột xuất (khi có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện hoặc dư luận không tốt, khi có yêu cầu của cấp trên…). Nói chung, việc kiểm tra thường ít được thể hiện rõ nét, trừ khi có các vụ việc cụ thể, nhưng việc giám sát thì chi bộ không nên lơ là. Nhất là trong điều kiện hiện nay, trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, cá nhân đảng viên ít bộc lộ mình, chi bộ ít có điều kiện quan tâm đến đời sống riêng của đảng viên, thì việc giám sát qua sinh hoạt chi bộ lại càng cần thiết. Chẳng hạn, quan tâm, giám sát xem mức sống của đảng viên dạo này ra sao, đời sống gia đình thế nào…, nhất là khi có những biểu hiện khác thường (như thể hiện sự chưng diện quá mức, tiêu xài xa hoa…). Việc giám sát đó không chỉ để hiểu rõ về đảng viên của chi bộ mà còn có thể tạo điều kiện kiểm tra tốt hơn khi cần, hoặc ngăn ngừa những diễn biến tiêu cực của đồng chí mình. Trong công tác này, vai trò của cấp ủy là rất quan trọng, bởi thường chỉ cấp ủy mới có đủ “uy” và “thế” để thể hiện sự giám sát đối với đảng viên trong chi bộ, từ đó phát huy vai trò của tập thể trong công tác giám sát.
Công tác phát triển đảng: là việc xét chọn quần chúng vào diện cảm tình đảng; phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng; tiến hành các thủ tục kết nạp đảng… Ở một số chi bộ, công tác phát triển đảng chậm hoặc không đạt chỉ tiêu dù có nguồn đông đảo, phần nhiều là do cấp ủy chưa quan tâm đúng mức. Để thường xuyên “nhắc nhở” cấp ủy phải chú trọng hơn đến công tác này, chi bộ nên có hẳn một phần nội dung về phát triển đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Ở phần này, chi bộ nên dân chủ thảo luận xem xét việc đưa ai vào diện cảm tình đảng, phương hướng thử thách, rèn luyện quần chúng ưu tú ra sao, phân công ai giúp đỡ quần chúng, phân công cấp ủy viên phụ trách hồ sơ phát triển đảng… Nếu có nhiều quần chúng trong diện phát triển đảng, nên có một cuộc sinh hoạt chuyên đề về nội dung này để bàn sâu và cụ thể các biện pháp.
Công tác vận động quần chúng: lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị; phân công đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng… Hầu hết các cơ quan, đơn vị có quần chúng ngoài Đảng và các tổ chức quần chúng, vì vậy trong sinh hoạt chi bộ cũng cần có một phần nội dung về công tác này. Chi bộ nên bàn kỹ phương hướng hoạt động, các biện pháp cụ thể để các đoàn thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên, phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên trực tiếp phụ trách, theo dõi đoàn thể… Đặt yêu cầu của chi bộ đối với công tác này để xác định rõ hơn vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với các đoàn thể, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy viên, vừa phát huy trí tuệ tập thể vừa khẳng định trách nhiệm của từng đảng viên đối với công tác này.
Từ các hoạt động cụ thể của các mặt công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ, có thể rút ra một số yêu cầu đối với công tác này.
Thứ nhất, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Tức là, công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện ở tất cả các kỳ sinh hoạt chi bộ, chứ không phải chỉ khi có sự việc nổi cộm. Chẳng hạn, với công tác tư tưởng, gần như luôn có vấn đề, của cá nhân, của chi bộ hoặc của Đảng mà chi bộ cần đả thông, quán triệt cho tất cả đảng viên.
Thứ hai, nội dung cần thực chất, thiết thực, nhằm vào giải quyết các vấn đề cụ thể của chi bộ. Yêu cầu này nhằm tránh việc gượng ép, hình thức trong phần nội dung về xây dựng Đảng. Chẳng hạn, thay vì tìm hiểu, xử lý các vấn đề của chi bộ thì chi bộ lại bàn những vấn đề quá xa xôi, không liên quan hoặc không cần thiết đối với chi bộ…
Thứ ba, cần thiết có các cuộc sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thì trong năm, chi bộ nên có ít nhất 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề. Để đảm bảo nội dung về xây dựng Đảng, trong 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề đó nên có 1 kỳ bàn sâu về công tác này, với các vấn đề như phát triển đảng, công tác tư tưởng, việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng…
Thứ tư, không ngừng nâng cao kiến thức, nhận thức về vai trò của công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ của bí thư, cấp ủy viên và các đảng viên. Cấp ủy cấp trên nên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn , các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên, đảng viên phụ trách đảng vụ của các tổ chức đảng trực thuộc. Có nhận thức đúng đắn và có kỹ năng về công tác xây dựng Đảng thì nội dung sinh hoạt chi bộ càng phong phú, có ý nghĩa thiết thực.
Tác giả bài viết: Minh Tâm
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết