Chú trọng kiểm điểm công việc trong tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ

2014-02-10 11:41:43
| Nguyễn Thanh Phong
Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm điểm công việc đã làm trong tháng qua là một phần rất quan trọng. Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ ít nhất hai lần nêu vấn đề này. Ở phần chuẩn bị của chi ủy cho kỳ sinh hoạt tới, Hướng dẫn 09 nêu: “Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới”. Đến phần nêu nội dung sinh hoạt, Hướng dẫn còn chỉ rõ: “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công”…
Kiểm điểm công việc trong tháng là việc xem xét lại toàn bộ công việc của chi bộ, của đơn vị, mức độ hoàn thành, sự đóng góp, vai trò của các đảng viên trong chi bộ đối với công việc được phân công. Bởi ở kỳ họp trước, một phần chắc chắn không thể thiếu là đề ra phương hướng và phân công đảng viên thực hiện thì sau một tháng, các công việc đó đã được thực hiện thế nào, có đáp ứng được yêu cầu hay không, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, có vấn đề gì cần rút kinh nghiệm hay không… Việc kiểm điểm có toàn diện, đầy đủ, khách quan, chính xác thì càng thúc đẩy sự phấn đấu, nỗ lực của tất cả các đảng viên, tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đó cũng là biểu hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình trong chi bộ.
Thực tế cho thấy, việc kiểm điểm công việc trong tháng thường mắc một số hạn chế sau:
Thứ nhất, kiểm điểm chung chung, thiếu những định lượng, định tính, không đầy đủ các mảng công tác. Chẳng hạn, ở một chi bộ trường học, phần kiểm điểm, bí thư chi bộ nêu: trong tháng đã đảm bảo công tác chuyên môn, không có giáo viên nào bỏ tiết; nói chung, tình hình chi bộ và nhà trường là ổn. Kiểm điểm này quá khái quát, chưa đi sâu vào các nhiệm vụ cụ thể: chuyên môn, xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, các công việc cụ thể đã phân công cho từng đảng viên… Do đó, các việc đã làm, đã phát sinh trong kỳ thì cần phải được đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Thứ hai, kiểm điểm chỉ nói phần việc đã làm được, thiếu phần chưa làm được. Đã kiểm điểm thì phải nói đủ hai mặt: được và chưa được, tốt và chưa tốt, chủ quan và khách quan. Ở một chi bộ khu phố, phần đánh giá công việc trong tháng, đồng chí bí thư đồng thời là trưởng ban điều hành khu phố nhận xét: trong tháng trên địa bàn không xảy ra vụ phạm pháp hay tai nạn giao thông. Đúng là ở khu phố không có các việc đó nhưng do “tình cờ” không xảy ra hay do sự cố gắng, do các biện pháp phòng ngừa tích cực của chi bộ, đều cần phải làm rõ. Do đó, cần đánh giá đúng thực chất của vấn đề, đề cao, phát huy mặt tích cực nhưng cũng không né tránh mặt hạn chế; có như vậy mới nâng cao được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, mới có thể lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn trong thời gian tới.
Thứ ba, việc kiểm điểm thiếu những địa chỉ cụ thể. Do lần sinh hoạt trước, chi bộ đã đề ra nhiệm vụ chung cho cả đơn vị, đồng thời phân công cho từng đảng viên, nên ở kỳ sinh hoạt sau, cần thiết phải kiểm điểm cụ thể từng việc, nêu rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Ở một doanh nghiệp nọ, doanh thu giảm so với tháng trước, nhưng khi đánh giá tình hình, bí thư chi bộ đồng thời là giám đốc chỉ nêu chung chung là tình hình khó khăn nên doanh thu không đạt chỉ tiêu. Lẽ ra phải nêu rõ đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là chủ quan; trong các nguyên nhân chủ quan thì nguyên nhân nào là do lãnh đạo doanh nghiệp; trong đơn vị, bộ phận nào đạt chỉ tiêu, bộ phận nào chưa đạt; các cá nhân thì ai làm tốt, ai chưa tốt… Sự thiếu sâu sắc đó dễ khiến đảng viên chưa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bởi có làm thật tốt cũng không được xác lập rõ cái tốt đó như thế nào, của ai… Vì vậy, phải hết sức tránh tình trạng đạt kết quả tốt là thành quả chung nhưng có sai sót, có hạn chế thì không rõ trách nhiệm ở khâu nào.
Từ đó có thể thấy, việc đánh giá, kiểm điểm công việc trong tháng chính là một hoạt động tự phê bình và phê bình rõ nét, cụ thể và mang tính thường xuyên mà chi bộ không thể bỏ qua hay xem nhẹ. Phần nhiều tổ chức đảng bị đánh giá là “chưa thực hiện tốt tự phê bình và phê bình” thì đều có sự thiếu chặt chẽ ở hoạt động này ngay từ các kỳ họp chi bộ hàng tháng. Bởi nếu không tạo được nền nếp, không khí tự phê bình và phê bình thẳng thắn, mạnh dạn ở các buổi sinh hoạt thì khó có thể thực hiện tốt hoạt động này ở các buổi kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, càng khó khăn hơn khi chi bộ có sai phạm.
Trong công tác này, vai trò của cấp ủy là rất quan trọng. Dù chi bộ là tổ chức lãnh đạo tập thể nhưng vai trò cá nhân của bí thư, cấp ủy là rất lớn, không chỉ là người đứng đầu tổ chức đảng phải thể hiện rõ sự nêu gương và tiên phong mà trong nhiều trường hợp bí thư, cấp ủy còn là người lãnh đạo, quản lý đơn vị thì trách nhiệm cá nhân (ở chế độ thủ trưởng) lại càng quan trọng hơn. Do đó, trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy phải thảo luận trước các nhận xét, đánh giá và gợi mở cho đảng viên phát biểu trong kỳ sinh hoạt chi bộ. Bởi nếu bí thư, cấp ủy không đề cập hoặc chỉ nêu mặt mạnh, thành tích của tập thể và cá nhân mình mà không mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức và cá nhân mình thì rất khó phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình của các đảng viên khác. Chẳng hạn, ở trường hợp chi bộ doanh nghiệp trên, nếu bí thư chỉ thừa nhận hoàn cảnh khách quan (tình hình kinh tế khó khăn, các đối tác thu hẹp sản xuất, thiếu vốn do lãi suất cao…) mà không nhìn nhận các lý do chủ quan (có thể do lãnh đạo thiếu nhạy bén, không chủ động ứng phó, một số bộ phận còn chưa cải tiến chất lượng phục vụ khách hàng…) thì rất khó để các đảng viên nêu lên hạn chế của cấp ủy và của bản thân. Khi không nêu được hạn chế thì sẽ khó tìm đúng nguyên nhân của tình trạng yếu kém đó, và dĩ nhiên từ đó không thể đề ra giải pháp hợp lý để khắc phục.
Tóm lại, cần thống nhất quan điểm xuyên suốt và nhất quán là phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong việc kiểm điểm, đánh giá công việc hàng tháng tại các kỳ họp chi bộ. Việc kiểm điểm cần thực chất, cụ thể, rõ ràng, không được né tránh, qua loa. Có như vậy mới nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với cơ quan, đơn vị.
Tác giả bài viết: TRÚC GIANG
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết